Cơ quan nào sẽ tiếp tục xử lý cá nhân sai phạm ở Thủ Thiêm?

28/06/2019 07:00
Hưng Long
(GDVN) - Thanh tra Chính phủ ban kiến nghị thu hồi hơn 26.315 tỷ đồng tiền ngân sách tạm ứng đầu tư sai quy định tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ngày 26/6, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ căn cứ kết quả thanh tra đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một số nội dung về kinh tế.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền đã tạm ứng từ ngân sách Nhà nước không đúng quy định đã đầu tư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm đến thời điểm 30/9/2018 là hơn 26.315 tỷ đồng.

Một góc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng điện tử)
Một góc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng điện tử)

Ủy ban nhân dân Thành phố sớm có giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp để trả nợ các khoản vay ngân hàng đã đầu tư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm là hơn 4.286 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phải nghiên cứu các phương án khai thác quỹ đất còn lại trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tính lại tiền sử dụng đất của các dự án đã giao cho nhà đầu tư, đảm bảo không thất thoát tài sản nhà nước và khắc phục tình trạng mất cân đối khi đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm như Kết luận đã nêu.

Ủy ban nhân dân Thành phố thu hồi về ngân sách nhà nước khoản tiền sử dụng đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT bổ sung đối với Công ty Đại Quang Minh là hơn 1.800 tỷ đồng và lãi suất chậm nộp từ khi phát sinh đến nay.

Nói tóm lại, nhân dân cứ yên chí nhé!
Nói tóm lại, nhân dân cứ yên chí nhé!

Thanh tra Chính phủ kiến nghị giao cho Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ (gồm: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư), Ủy ban nhân dân Thành phố và Thanh tra Chính phủ thực hiện xác định đúng chi phí đầu tư bình quân đối với diện tích đất sạch mà nhà nước đã dùng tiền ngân sách để đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trên cơ sở đó, làm mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư dự án theo quy định.

Trong đó, kiểm tra, làm rõ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với khoản lãi trên số tiền tạm ứng từ ngân sách nhà nước khoảng 10.503 tỷ đồng.

Xem xét, kiến nghị xử lý đối với khoản chênh lệch do xác định, trình và phê duyệt chi phí đầu tư bình quân 17.042 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ đề nghị các công việc nêu trên hoàn thành trước ngày 30/9/2019 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận Thanh tra Chính phủ kiến nghị giao cho Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán, xác định lại tổng mức đầu tư và giá trị tiền sử dụng đất theo giá thị trường và quy định của pháp luật, nhằm tránh thất thoát tiền của Nhà nước.

Khắc phục tình trạng mất cân đối vốn như hiện nay đối với các dự án BT đang thực hiện trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong quá trình Kiểm toán, đề nghị xem xét, sử dụng các kết quả qua thanh tra đã phát hiện như: Khoản chênh lệch giảm giữa các quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán cho dự án BT 04 tuyến đường chính thiếu căn cứ và chưa đúng quy định hơn 3.901 tỷ đồng.

Các khoản do phê duyệt tổng mức đầu tư của các dự án BT tăng sai khoảng 1.734 tỷ đồng, loại khỏi chi phí khi quyết toán Dự án 04 tuyến đường chính 25 tỷ đồng là khoản chi phí không đủ điều kiện quyết toán vào dự án...

Đối với việc xử lý trách nhiệm, Thanh tra Chính phủ giao Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền, như: Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm, các sở Giao thông vận tải, Tài Chính, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch – Kiến Trúc, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố, các đơn vị Tư vấn, các nhà đầu tư dự án…

Thanh tra Chính phủ chuyển Kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm.

Trong quá trình xử lý về trách nhiệm và kinh tế sau thanh tra, nếu không khắc phục được hoặc khắc phục không triệt để các vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày 31/12/2019 thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hưng Long