Công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, nghỉ hưu trước tuổi như thế nào?

23/01/2021 06:15
BÙI NAM
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Một bạn đọc có tên Nguyễn Thanh….. có địa chỉ mail thanh….. @gmail.com gửi thư đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thắc mắc về chế độ nghỉ hưu trước tuổi.

Nội dung cụ thể bạn đọc thông tin như sau:

“Kính thưa: Lãnh đạo tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam

Tôi tên: Nguyễn Thanh….., sinh ngày: 02/4/1964.

Tôi có thời gian công tác trong ngành Giáo dục trên 20 năm, thời gian đóng Bảo hiểm xã hội trên 20 năm, thời gian công tác liên tục ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng có phụ cấp thu hút 0,7 trên 15 năm.

Tôi dự định cuối năm 2021 tôi xin nghỉ hưu trước tuổi thì tôi có được hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi theo Nghị định 108 của Chính phủ không? Mong quí báo tư vấn giúp tôi. Tôi chân thành cảm ơn!”

Công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, nghỉ hưu trước tuổi như thế nào? ảnh 1

Chế độ của giáo viên nghỉ hưu trước tuổi khi công tác tại vùng đặc biệt khó khăn như thế nào? (Ảnh minh họa: Luatvietnam.vn)

Về vấn đề này, người viết theo hiểu biết của mình xin được cũng cấp một số thông tin tư vấn để bạn tham khảo, như sau:

Về điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi công tác vùng đặc biệt khó khăn

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP và được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP về chính sách về hưu trước tuổi:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

[…]2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và các khoản 6, khoản 7 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP như sau:

"Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 (một phần hai) tháng tiền lương.

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại các điểm a và c khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động.

3. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.


Thời điểm, chế độ nghỉ hưu trước tuổi, tinh giản biên chế giáo viên

Theo đó, bạn sinh vào tháng 04/1964 theo Nghị định 135/2020/NĐCP về tuổi nghỉ hưu của Chính phủ thì bạn sẽ nghỉ hưu theo đúng lộ trình vào thời điểm tháng 8/2025.

Nếu bạn nghỉ hưu trong năm 2021 (trước 4 năm), bạn sẽ đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi vì có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và có thời gian trên 15 năm công tác ở vùng đặc biệt khó khăn có hệ số phụ cấp khu vực 0,7 trở lên.

Như vậy, bạn thuộc đối tượng nghỉ hưu trước tuổi theo khoản 3 với chế độ là được hưởng lương hưu trước tuổi, không bị trừ chế độ giảm trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi (75% lương hưu).

Xin gửi bạn một số chính sách ưu đãi khi về hưu trước tuổi thuộc trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP về chính sách về hưu trước tuổi, tinh giản biên chế để bạn cùng các đồng nghiệp tham khảo.

Phần tư vấn có tính chất tham khảo, tùy từng trường hợp cụ thể sẽ có cách giải quyết khác nhau.

BÙI NAM