Tư vấn bạn đọc về thời điểm, chế độ nghỉ hưu trước tuổi của giáo viên

09/01/2021 07:04
BÙI NAM
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều bạn đọc là giáo viên bày tỏ ý kiến thắc mắc đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về thời điểm nghỉ hưu trước tuổi, chế độ nghỉ hưu trước tuổi.

Bài viết “Quy định về nghỉ hưu trước tuổi từ 01/01/2021 giáo viên nên biết” đăng trên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 22/12/2020 nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc là giáo viên cả nước.

Thông qua bài viết, có nhiều ý kiến thắc mắc của bạn đọc là giáo viên về thời điểm nghỉ hưu trước tuổi, chế độ nghỉ hưu trước tuổi.

Thông qua bài viết, bằng kiến thức cá nhân căn cứ các cơ sở pháp lý xin được giải đáp thắc mắc của các bạn đọc như sau.

Bạn đọc LÊ THỊ HOA hỏi: “Tôi là nữ sinh ngày 10/10/1971 và đi dạy tại trường công lập từ tháng 9/1991 thì tôi sẽ được về hưu trước tuổi vào tháng mấy? Năm nào? Và được hưởng chế độ như thế nào? Xin chân thành cảm ơn.

Câu hỏi của bạn có 2 phần về thời điểm nghỉ hưu trước tuổi và chế độ khi nghỉ hưu trước tuổi. Xin được tư vấn bạn như sau:

Thứ nhất về thời điểm nghỉ hưu trước tuổi

Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 về tuổi nghỉ hưu như sau:

Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.[…]”

Cụ thể đối với trường hợp về hưu trước tuổi thuộc trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 thì theo quy định tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP thì bạn sẽ được nghỉ hưu khi đủ 50 tuổi 8 tháng tức là vào tháng 7/2022 thì được nghỉ hưu.

Nhiều bạn đọc quan tâm đến chế độ nghỉ hưu trước tuổi dành của giáo viên. (Ảnh minh hoạ: Lã Tiến)

Nhiều bạn đọc quan tâm đến chế độ nghỉ hưu trước tuổi dành của giáo viên. (Ảnh minh hoạ: Lã Tiến)

Thứ hai, mức hưởng khi về hưu trước tuổi

Căn cứ theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về mức lương hưu hằng tháng như sau:

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

4. Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau: đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

5. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật này.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Trường hợp bạn sinh tháng 10/1971 nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 thì khi đủ 50 tuổi 8 tháng tức là vào tháng 7/2022 thì bạn được nghỉ hưu thì mức hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Tổng số năm đóng bảo hiểm xã hội của bạn từ tháng 9/1991 tính đến tháng 7/2022 là 31 năm. Mức hưởng của bạn được tính như sau

Mức hưởng bảo hiểm xã hội của 15 năm đầu là: 45%.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội của 16 năm tiếp theo là: 16 x 2% = 32%

Mức giảm trừ khi nghỉ hưu trước tuổi là: 5 x 2% = 10%

Vậy mức hưởng của người này là: 45 + 32 - 10 = 67%

Như vậy, mức hưởng của bạn khi về hưu trước tuổi là: 67% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Bạn đọc ĐINH THỊ NGỌC THÚY hỏi: “Tôi sinh năm 18/01/1972 vào nghề 14/9/1992 vậy tôi sẽ được nghỉ hưu trước tuổi vào thời điểm nào? Xin trân trọng cảm ơn trả lời giúp”.

Xin được tư vấn bạn như sau: Căn cứ vào các quy định ở trên bạn sẽ được nghỉ hưu trước tuổi vào tháng 10/2020 nghỉ hưu 50 tuổi 8 tháng.

Bạn đọc TRẦN THỊ PHƯƠNG hỏi: “Tôi là giáo viên sinh tháng 10 năm 1976, cho tôi hỏi theo bài viết thì bao nhiêu tuổi tôi được nghỉ hưu trước tuổi?

Xin được tư vấn bạn như sau: Theo nghị định 135/2020/NĐCP ngày 18 tháng 11 năm 2020 Quy định về nghỉ hưu trước tuổi thì bạn nếu đủ điều kiện sẽ được nghỉ hưu trước tuổi vào thời điểm tháng 12/2029 khi 53 tuổi.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ luật Lao động 2019

2. Nghị định 135/2020/NĐ-CP

Các câu hỏi về tinh giản biên chế, chế độ tinh giản biên chế và các câu hỏi khác sẽ được trả lời ở các bài viết tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc.

Phần trả lời có tính chất tham khảo, tùy từng trường hợp mà có cách áp dụng khác nhau.

Mọi ý kiến đóng góp thắc mắc xin được trình bày dưới phần bình luận hoặc gởi thư về tòa soạn Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam ở địa chỉ toasoan@giaoduc.net.vn.

BÙI NAM