Công thức mới tính phụ cấp thâm niên giáo viên

23/11/2017 07:32
Thùy Linh
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang soạn thảo và lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Đây là dự thảo Thông tư hướng dẫn từ một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Theo đó, nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên đủ 5 năm (60 tháng kể cả thời gian nghỉ hè, nghỉ theo Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Công thức mới tính phụ cấp thâm niên giáo viên ảnh 1
Dự kiến giáo viên sẽ có mức phụ cấp thâm niên mới (Ảnh minh họa: báo Giáo dục Thời đại)

Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng kể cả thời gian nghỉ hè, nghỉ theo Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội) được tính thêm 1%.

Ví dụ 1: Nhà giáo A đã giảng dạy, giáo dục ở trường mầm non ngoài công lập có 07 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau đó được ký hợp đồng làm việc để giảng dạy, giáo dục tại trường mầm non công lập đến nay được 01 năm.

Như vậy, nhà giáo A có thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 08 năm (gồm 07 năm giảng dạy, giáo dục ở trường mầm non ngoài công lập có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và 01 năm giảng dạy, giáo dục tại trường mầm non công lập), mức phụ cấp thâm niên tương ứng với thời gian 08 năm là 8%.

Ví dụ 2: Nhà giáo B đã giảng dạy, giáo dục ở trường đại học công lập, sau khi hết thời gian tập sự có 08 năm giảng dạy, giáo dục đang hưởng mức phụ cấp thâm niên 8%.

Công thức mới tính phụ cấp thâm niên giáo viên ảnh 2

Từ ngày 1/7/2017, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng

Sau đó, nhà giáo B được điều động làm công tác thanh tra và được xếp ở ngạch thanh tra viên là 03 năm, tiếp theo nhà giáo B được điều động về làm công tác giảng dạy, giáo dục ở trường đại học công lập đến nay được 03 năm.

Như vậy, nhà giáo B có thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 14 năm (11 năm giảng dạy, giáo dục + 03 năm được xếp ở ngạch thanh tra viên), mức phụ cấp thâm niên tương ứng thời gian 14 năm là 14%.

Ví dụ 3: Nhà giáo C đã giảng dạy, giáo dục ở trường tiểu học công lập, sau khi hết thời gian tập sự đã giảng dạy, giáo dục được 03 năm thì đi nghĩa vụ quân sự với thời gian 02 năm (24 tháng), sau đó được xuất ngũ về tiếp tục công tác giảng dạy, giáo dục tại trường tiểu học công lập 02 năm thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên của nhà giáo C là 07 năm (05 năm giảng dạy, giáo dục + 02 năm đi nghĩa vụ quân sự), mức phụ cấp thâm niên tương ứng thời gian 07 năm là 07%.

Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng như sau:

Mức phụ cấp thâm niên được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x [Hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x Mức % phụ cấp thâm niên được hưởng.

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian (nếu có) sau:

 - Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;

- Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

- Thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra Đảng; 

- Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có);

- Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự có thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Công thức mới tính phụ cấp thâm niên giáo viên ảnh 3

Mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với các cơ sở giáo dục công lập được ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí chi thường xuyên do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Ngân sách này được giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước.

Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên, nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên trích từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và nguồn ngân sách Nhà nước cấp theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước

Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư, nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên trích từ nguồn thu tự đảm bảo kinh phí hoạt động của đơn vị…

Hướng dẫn này áp dụng cho các đối tượng sau:

Nhà giáo hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ mầm non tới đại học và các đơn vị viện, trường… thuộc cơ quan Nhà nước.

Nhà giáo hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục theo chương trình giáo dục thường xuyên trong các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Nhà giáo hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục theo nhóm ngành đào tạo giáo viên trong các trường trung cấp, cao đẳng có đào tạo sư phạm.

Nhà giáo hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập đang làm nhiệm vụ hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các xưởng trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục. 

Thùy Linh