Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới

Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới
GDVN- Ngày 12/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.