Ba sai sót về biểu đồ trong Atlat địa lí

Ba sai sót về biểu đồ trong Atlat địa lí
(GDVN) - Atlat là phương tiện dạy học mà Bộ Giáo dục cho phép sử dụng trong kì thi tốt nghiệp sắp tới. Tuy nhiên, trong cuốn Atlat địa lí Việt Nam do NXBGDVN tái bản ngày 31/3/2010 có ba sai sót cơ bản.