Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10)

23/05/2012 06:00
Hải Jolie
(GDVN) - Bảng xếp hạng Hệ thống giáo dục Đại học thế giới của tạp chí Times (Times Higher Education)  là bảng xếp hạng quốc tế toàn diện và uy tín.
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 1
76. Texas A&M University,  United States
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 2
77. Uppsala University , Sweden
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 3
78. Utrecht University , Netherlands
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 4
79.  Washington University in St Louis, United States
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 5
80. University of Zürich, Switzerland
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 6
81. Brown University, United States
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 7
82. Chinese University of Hong Kong , Hong Kong
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 8
83. University of Florida, United States
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 9
84. Katholieke Universiteit Leuven , Belgium
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 10
85. Korea Advanced Institute of Science and Technology, Republic of Korea
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 11
86. University of Leeds, United Kingdom
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 12
87. Leiden University, Netherlands
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 13
88. Lund University, Sweden
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 14
89. Nanyang Technological University, Singapore
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 15
90. Tel Aviv University,  Israel
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 16
91. University of Arizona , United States
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 17
92. Boston University,  United States
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 18
93. University of Bristol, United Kingdom
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 19
94. École Polytechnique,  France
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 20
95. Indiana University, United States
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 21
96. Middle East Technical University, Turkey
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 22
97. Université Paris-Sud, France
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 23
98. Université Pierre et Marie Curie,  France
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 24
99. Rutgers, The State University of New Jersey, United States
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P10) ảnh 25
100. Wageningen University and Research Center,  Netherlands
Hải Jolie