Chốt ngày thi tốt nghiệp năm 2020

Chốt ngày thi tốt nghiệp năm 2020
GDVN- Chính phủ đã cơ bản thống nhất với phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo trình.