Chính phủ hành động, loại bỏ nhóm lợi ích

Chính phủ hành động, loại bỏ nhóm lợi ích
(GDVN) - “Chính phủ hành động chắc chắn sẽ động chạm quyền lợi của nhóm lợi ích này, nhóm lợi ích kia và theo sau đó là những phản ứng đối phó”, PGS.TS Phạm Quý Thọ.