10 trường y khoa "hot" nhất nước Mỹ.

28/05/2012 10:36 Theo Dantri
(GDVN) - Với nhu cầu tuyển dụng vẫn tiếp tục tăng cao, thu nhập thường ở tốp đầu, y khoa tiếp tục là một trong những ngành được nhiều bạn trẻ tại Mỹ lựa chọn. Thế nhưng cánh cửa vào các trường này thường rất hẹp,  bởi tỉ lệ chọi luôn rất cao...
1. Mayo Medical School
Thứ hạng trên BXH các trường y tốt nhất nước Mỹ: 26
Số thí sinh ứng tuyển: 3.989
Số thí sinh trúng tuyển: 87
Tỉ lệ thí sinh được nhận: 2,2%
2. George Washington University School of Medicine and Health Sciences
Thứ hạng trên BXH các trường y tốt nhất nước Mỹ: 60
Số thí sinh ứng tuyển: 10.588
Số thí sinh trúng tuyển: 328
Tỉ lệ thí sinh được nhận: 3,1%
3. Wake Forest University School of Medicine
Thứ hạng trên BXH các trường y tốt nhất nước Mỹ: 45
Số thí sinh ứng tuyển: 7.389
Số thí sinh trúng tuyển: 226
Tỉ lệ thí sinh được nhận: 3,1%
4. Stanford University School of Medicine
Thứ hạng trên BXH các trường y tốt nhất nước Mỹ: 5
Số thí sinh ứng tuyển: 5.873
Số thí sinh trúng tuyển: 192
Tỉ lệ thí sinh được nhận: 3,3%
5. Georgetown University School of Medicine
Thứ hạng trên BXH các trường y tốt nhất nước Mỹ: 45
Số thí sinh ứng tuyển: 11.549
Số thí sinh trúng tuyển: 420
Tỉ lệ thí sinh được nhận: 3,6%
6. Brown University Warren Alpert Medical School
Thứ hạng trên BXH các trường y tốt nhất nước Mỹ: 29
Số thí sinh ứng tuyển: 5.437
Số thí sinh trúng tuyển: 200
Tỉ lệ thí sinh được nhận: 3,7%
7. Rush University Medical College
Thứ hạng trên BXH các trường y tốt nhất nước Mỹ: 70
Số thí sinh ứng tuyển: 6.488
Số thí sinh trúng tuyển: 246
Tỉ lệ thí sinh được nhận: 3,8%
8. Howard University College of Medicine
Thứ hạng trên BXH các trường y tốt nhất nước Mỹ: không công bố
Số thí sinh ứng tuyển: 6.044
Số thí sinh trúng tuyển: 234
Tỉ lệ thí sinh được nhận: 3,9%
9. University of California—Los Angeles, David Geffen School of Medicine
Thứ hạng trên BXH các trường y tốt nhất nước Mỹ: 13
Số thí sinh ứng tuyển: 6.204
Số thí sinh trúng tuyển: 240
Tỉ lệ thí sinh được nhận: 3,9%
10 University of Vermont, College of Medicine
Thứ hạng trên BXH các trường y tốt nhất nước Mỹ: 60
Số thí sinh ứng tuyển: 5.516
Số thí sinh trúng tuyển: 221
Tỉ lệ thí sinh được nhận: 4,0%
Theo Dantri