Các trường công lập tại Singapore (P2).

29/05/2012 09:19 Hải Jolie (TH)
(GDVN) - Các trường Công lập Singapore luôn là nơi học tập lý tưởng cho học sinh sinh viên Việt Nam có mong muốn đi du học, bởi lẽ Chính phủ Singapore không chỉ đầu tư về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục đạt chuẩn quốc tế mà còn hỗ trợ 80% học phí  cho các trường Đại học cao đẳng quốc lập và học phí thấp cho các trường PTTH., PTCS…
II. Trường Cao đẳng công lập  
1.  Nanyang Polytechnic
2.  Singapore Polytechnic
3.  Republic Polytechnic
4.  Ngee Ann Polytechnic
5.  Temasek Polytechnic
III. Trường Đại học công lập
1.  German Institute of Science & Technology
2.  National University of Singapore
3.  Design Technology Institute
4.  NUS Singapore Conservatory of Music
5.  INSEAD
6.  Singapore Management University
7.  Institute for Systems Science
8.  Singapore-MIT Alliance
9.  Johns Hopkins Singapore
10. Singapore Stanford Partnership
11. Nanyang Technological University
12. The Logistics Institute - Asia Pacific
13. National Institute of Education
14. University of Chicago Graduate School
Hải Jolie (TH)