Các trường công lập tại Singapore (P2).

29/05/2012 09:19
Hải Jolie (TH)
(GDVN) - Các trường Công lập Singapore luôn là nơi học tập lý tưởng cho học sinh sinh viên Việt Nam có mong muốn đi du học, bởi lẽ Chính phủ Singapore không chỉ đầu tư về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục đạt chuẩn quốc tế mà còn hỗ trợ 80% học phí  cho các trường Đại học cao đẳng quốc lập và học phí thấp cho các trường PTTH., PTCS…
Các trường công lập tại Singapore (P2). ảnh 1
II. Trường Cao đẳng công lập  
1.  Nanyang Polytechnic
Các trường công lập tại Singapore (P2). ảnh 2
2.  Singapore Polytechnic
Các trường công lập tại Singapore (P2). ảnh 3
3.  Republic Polytechnic
Các trường công lập tại Singapore (P2). ảnh 4
4.  Ngee Ann Polytechnic
Các trường công lập tại Singapore (P2). ảnh 5
5.  Temasek Polytechnic
Các trường công lập tại Singapore (P2). ảnh 6
III. Trường Đại học công lập
1.  German Institute of Science & Technology
Các trường công lập tại Singapore (P2). ảnh 7
2.  National University of Singapore
Các trường công lập tại Singapore (P2). ảnh 8
3.  Design Technology Institute
Các trường công lập tại Singapore (P2). ảnh 9
4.  NUS Singapore Conservatory of Music
Các trường công lập tại Singapore (P2). ảnh 10
5.  INSEAD
Các trường công lập tại Singapore (P2). ảnh 11
6.  Singapore Management University
Các trường công lập tại Singapore (P2). ảnh 12
7.  Institute for Systems Science
Các trường công lập tại Singapore (P2). ảnh 13
8.  Singapore-MIT Alliance
Các trường công lập tại Singapore (P2). ảnh 14
9.  Johns Hopkins Singapore
Các trường công lập tại Singapore (P2). ảnh 15
10. Singapore Stanford Partnership
Các trường công lập tại Singapore (P2). ảnh 16
11. Nanyang Technological University
Các trường công lập tại Singapore (P2). ảnh 17
12. The Logistics Institute - Asia Pacific
Các trường công lập tại Singapore (P2). ảnh 18
13. National Institute of Education
Các trường công lập tại Singapore (P2). ảnh 19
14. University of Chicago Graduate School
Hải Jolie (TH)