Chương trình cho vay du học của Ngân hàng Quân đội (MB Bank)

03/03/2012 16:40
(GDVN) -Giấc mơ Du học không còn xa tầm với của bạn hoặc những đứa con thân yêu của bạn! Khi bạn đầy triển vọng hoặc tiềm năng của con bạn còn rất lớn, chúng tôi hiểu hỗ trợ tài chính thật sự là một đòn bẩy mạnh mẽ giúp bạn hoặc con bạn tăng tốc và vươn xa hơn. Với sự giúp sức của MB thanh toán các khoản học phí kéo dài trong 10 năm, bạn hoặc con bạn hầu như đủ khả năng chi trả toàn bộ số học phí cần thiết.


Tiện ích:
 

•    Mức cho vay tối đa: 95% nhu cầu vốn (trường hợp chứng minh tài chính) và 80% nhu cầu vốn (trường hợp thanh toán chi phí du học);
•    Thời hạn cho vay tối đa: 120 tháng;
•    Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng: 1 – 2 ngày làm việc;
•    Tài sản đảm bảo đa dạng: Giấy tờ có giá, phương tiện vận tải, bất động sản, sổ tiết kiệm hình thành từ vốn vay.

Điều kiện vay vốn:
 
•    Khách hàng có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự;
•    Khách hàng có hộ khẩu/KT3 tại Tỉnh/thành phố nơi MB có trụ sở;
•    Khách hàng có độ tuổi từ 22 tuổi đến dưới 55 tuổi (đối với nữ) và 60 tuổi (đối với nam);
•    Khách hàng có khả năng tài chỉnh đảm bảo nguồn trả nợ cho khoản vay;
•    Khách hàng thực hiện các thủ tục đảm bảo tiền vay theo quy định của MB.

Thủ tục vay vốn:
 
•    Đơn đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của MB);
•    Giấy tờ nhân thân: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu/KT3;
•    Giấy tờ chứng minh nguồn trả nợ;
•    Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm/bảo lãnh;
•    Giấy tờ liên quan đến mục đích chứng minh tài chính hoặc thanh toán chi phí du học;
•    Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân của khách hàng với du học sinh (trường hợp du học nước ngoài).