Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P1)

21/04/2012 09:43 Hải Jolie (TH)
(GDVN) - Bảng xếp hạng Hệ thống giáo dục Đại học thế giới của tạp chí Times (Times Higher Education)  là bảng xếp hạng quốc tế toàn diện và uy tín.
Dựa vào các tiêu chí đánh giá:
1.    Môi trường và phương pháp giảng dạy;
2.    Tính quốc tế trong môi trường học tập và giảng dạy (tỷ lệ giảng viên hay sinh viên quốc tế so với trong nước);
3.    Số lượng bài nghiên cứu đăng tải trên các tạp chí khoa học;
4.    Tầm ảnh hưởng cũng như phạm vi của các công trình nghiên cứu;
5.    Khả năng cung cấp các sáng kiến cho các doanh nghiệp.
Times Higher Education đã công bố danh sách 100 trường Đại học hàng đầu thế giới vào tháng 03/2012.
1. Harvard University
2. Massachusetts Institute of Technology
3. University of Cambridge
4. Stanford University
5. University of California Berkeley
6. University of Oxford
7. Princeton University
8. University of Tokyo
9. University of California Los Angeles
10. Yale University
Hải Jolie (TH)