Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P2)

24/04/2012 06:00 Hải Jolie (ST)
(GDVN) - Bảng xếp hạng Hệ thống giáo dục Đại học thế giới của tạp chí Times (Times Higher Education)  là bảng xếp hạng quốc tế toàn diện và uy tín.
11. California Institute of Technology
12. University of Michigan
13. Imperial College London
14. University of Chicago
15. Columbia University
16. Cornell University
17. University of Toronto
18. Johns Hopkins University
19. University of Pennsylvania
20. Kyoto University
Hải Jolie (ST)