Danh sách 100 trường ĐH "tuổi trẻ, tài cao" hàng đầu thế giới (P2).

05/06/2012 10:15 Hải Jolie (Time Higher Education)
(GDVN) - Báo Giáo dục Việt Nam xin giới thiệu danh sách đầy đủ của 100 trường đại học hàng đầu thế giới hoạt động dưới 50 năm do Tạp chí Time Higher Education xếp hạng.
21. University of Medicine and Dentistry of New Jersey, US - 1970
22. Universität Ulm, Germany - 1967
23. Umeå University, Sweden - 1965
24. Autonomous University of Barcelona, Spain - 1968
25. University of Milan-Bicocca, Italy - 1998
26. Ruhr-Universität Bochum, Germany - 1962
27. Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden - 1977
28. University of Calgary, Canada - 1966
29. University of Texas at Dallas, US - 1969
30. Simon Fraser University, Canada - 1965
31. National Sun Yat-Sen University, Taiwan - 1980
32. Bilkent University, Turkey - 1984
33. Macquarie University, Australia - 1964
34. University of Wollongong, Australia - 1975

35. Brunel University, UK - 1966
36. University of Southern Denmark, Denmark - 1998
37. University of Bath, UK - 1966
38. University of Trento, Italy - 1962
39. University of Tsukuba, Japan - 1973
40. Queensland University of Technology, Australia - 1989
Hải Jolie (Time Higher Education)