Du lịch Dublin (P2)

13/09/2012 08:52 Nguồn YouTube
(GDVN) - Dublin là thủ đô văn hóa, chính trị và thương mại của Ireland, và là quê hương của khoảng một phần tư dân số Ireland. Trong vài thập niên qua, Dublin đã chuyển mình thành một trung tâm toàn cầu của các ngành truyền thông, công nghệ cao và tài chính. Những công ty tương tự như Google, Microsoft và Facebook đều có cơ sở hoạt động chính tại đây.

Nguồn YouTube