Học bổng 100% của trường ĐH Queen's Belfast (Anh)

18/10/2011 10:16 ( GLN Center)
(GDVN) -Trường INTO QUEEN'S BELFAST VÀ ĐH QUEEN'S BELFAST đang giành các suất học bổng hấp dẫn từ 10-100 % học phí.

Chương trình Dự bị đại học: Học bổng 10-100% học phí

Chương trình dự bị đại học chuẩn bị cho sinh viên vào năm thứ nhất với nhiều chuyên ngành tại Đại học Queen’s Belfast.

Trong lĩnh vực Kinh doanh, Quản trị có:

Ngành Kế toán: Khi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tại đại học Queen’s Belfast, sinh viên sẽ được miễn thi 9 môn trong kỳ thi lấy chứng chỉ ACCA. Trường đứng thứ 20 ở UK về ngành Kế Toán (Theo tờ the Times and University Guide 2010 và 2011).


Nghiên cúu Rủi ro, thống kê: Sinh viên học chuyên ngành này tại Queen’s Belfast sẽ được miễn thi 8 trên 9 môn – số môn thi tối đa trong kỳ thi chuyên môn CT tại bất cứ trường đại học nào tại UK.

Tài chính: Sinh viên học chuyên ngành này sẽ có 1 năm thực tập . Trường đứng thứ 20 tại UK về ngành Tài chính.

Trong lĩnh vực Khoa học và Kỹ sư có các chuyên ngành sau:

Kiến trúc: tương đương RIBA phần 1 và xếp hạng thứ 10 trên toàn vương quốc Anh.

Khoa học máy tính: Sinh viên học chuyên ngành này sẽ có 1 năm thực tập

Kỹ sư: hàng không, hóa, dân dụng, điện, và cơ

Điều kiện đạt học bổng:

Điền đơn nhập học, đơn xin học bổng, nộp bảng điểm và chứng chỉ tiếng Anh

Bài luận tối đa 400 từ

Chương trình Diploma: học bổng 10-30% học phí.

Chương trình Diploma tương đương năm thứ nhất đại học sau khi hoàn thành sẽ vào thẳng năm thứ hai.

Trong lĩnh vực Kinh doanh, quản trị:

Ngành tài chính: Sinh viên học chuyên ngành này sẽ có 1 năm thực tập. Trường đứng thứ 20 tại UK về ngành tài chính..

Ngành kinh tế: Sinh viên học chuyên ngành này sẽ có 1 năm thực tập.

Trong lĩnh vực Kỹ sư có các chuyên ngành sau:

Kỹ sư hàng không: Sinh viên học chuyên ngành này sẽ có 1 năm thực tập. Trường đứng thứ 15 tại UK.

Kỹ sư điện: Sinh viên học chuyên ngành này sẽ có 1 năm thực tập. Trường đứng thứ 10 tại UK chuyên ngành này.

Ký sư cơ khí: Sinh viên học chuyên ngành này sẽ có 1 năm thực tập. Trường đứng thứ 15 tại UK.

Yêu cầu xin học bổng:

 Điền đơn nhập học, đon xin học bổng, nộp bảng điểm và chứng chỉ tiếng Anh

Bài luận tối đa 400 từ

Chương trình Dự bị thạc sỹ:

Chương trình dự bị thạc sỹ trao 5 học bổng 100% trị giá 11,490 bảng cho chuyên ngành Quản trị và Tài chính, khai giảng tháng 01/2012 có yêu cầu như sau:

IELTS tối thiểu 5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0)

Điền đơn nhập học, nộp bảng điểm và chứng chỉ tiếng Anh

Đơn xin học bổng và bài luận (tối thiểu 200 từ và tối đa là 500 từ)

Học bổng sẽ được trao thành hai đợt: 5, 745 bảng cho khóa khóa dự bị thạc sỹ và 5, 745 bảng khi vào học khóa thạc sỹ tại trường Queen’s Belfast.

Hạn chót đăng ký hồ sơ xin học bổng cho cả 3 chương trình: ngày 18/11/2011

Liên hệ: Công ty tư vấn giáo dục TEC.

ĐT: (04) 37664523 / 53. Fax: (04) 37622481 Email: info@tec.edu.vn

( GLN Center)