Học bổng 100% học phí tại Into Uea

24/10/2011 11:23 ( GLN Center)
(GDVN) - NTO UEA thông báo dành 2 suất học bổng 100% Học phí, trị giá 11,490 Bảng/ suất. Học bổng được áp dụng cho khóa học tháng 02/2012.
Học bổng được áp dụng cho các chương trình sau:

1.       Học bổng Khóa học Dự bị Ngành Nghệ Thuật và Nhân văn: Áp dụng cho học sinh đăng ký nhập học vào các chương trình dự bị sau tại trường Đại học East Anglia   

- Chuyên ngành Kinh doanh và Kinh tế với Xã hội và Văn hóa,

- Chuyên ngành Nhân Văn và Luật  

2.       Học bổng Dự bị Khoa học: Áp dụng cho học sinh đăng ký nhập học vào những khóa học sau tại trường đại học East Anglia:

•         Dự bị chuyên ngành Khoa học tổng quát

•         Dự bị chuyên ngành Dược, Sinh hóa và Y tế

•         Dự bị chuyên ngànn Vật lý và Toán học

•         Dự bị chuyên ngành Toán học và Thẩm định giá
Điều kiện dự thi học bổng:

-       Tốt nghiệp lớp 12 loại Khá/Giỏi

-       IELTS tương đương 6.0, tối thiểu 5.5 từng kỹ năng.

-       Đơn đăng ký nhập học của INTO UEA.

-       Đơn đăng ký dự thi học bổng của UEA.

-       Bài viết tối đa 200 từ thể hiện bản thân và lý do chọn UEA cũng như lợi ích của khóa học sẽ mang lại.

Hạn chót nộp đơn xin học bổng là ngày 18/11/2011

LIÊN HỆ: CÔNG TY TƯ VẤN GIÁO DỤC TEC

ĐT: (04) 37664523 / 53. Fax: (04) 37622481. Email: info@tec.edu.vn 
( GLN Center)