Học bổng Mỹ dành cho SV chưa tốt nghiệp ĐH

21/12/2011 06:00
(GDVN) - Học bổng môi trường Holstrom & Hilldale là các suất HB hỗ trợ SV bậc ĐH tiến hành nghiên cứu có sự hợp tác của cán bộ và giảng viên trường ĐH UW-Madison.


UW- Madison (University of Wisconsin- Madison) là đại học uy tín tại Mỹ với lịch sử hơn 100 năm.

Để nhận học bổng, ứng viên phải:

• Đăng ký 3 đề tài nghiên cứu quản lý, luận án cao cấp hoặc đề suất nghiên cứu trong mùa hè hoặc trong năm học sau khi nhận được học bổng vào tháng 5 năm 2012. Sinh viên phải hoàn thành trước khi tốt nghiệp đại học.

• Đề suất nghiên cứu phải tập trung vào các vấn đề về môi trường

• Có đề suất nghiên cứu được Ủy ban sử dụng và chăm sóc động vật hoặc Ủy ban chịu trách nhiệm các vấn đề con người xét duyệt trong trường hợp các ủy ban này đề nghị sinh viên tiến hành nghiên cứu về chủ đề con người hoặc động vật.

• Ứng viên phải là sinh viên năm 3 hoặc năm cuối bậc đại học tính đến thời gian nộp đơn xét duyệt đề tài.

• Ứng viên phải lên kế hoạch nghiên cứu hợp tác với cán bộ nghiên cứu hoặc giảng viên trường đại học UW-Madison (http://www.provost.wisc.edu).

• Ứng viên phải tốt nghiệp đại học sau tháng 5 năm 2012.

Tiêu chí xét duyệt đề tài:

• Chất lượng của đề xuất nghiên cứu

• Tầm quan trọng của nghiên cứu

• Các ứng viên không nhận được học bổng Holstrom sẽ được xem xét nhận học bổng Hilldale.

Hạn chót nộp hồ sơ: 13/2/2012.

Xem thêm thông tin chi tiết tại: http://www.provost.wisc.edu/uaa/awards/hilldale.html

Phượng Vũ