Học bổng Quốc tế WIT 2012 – 2013, Ireland

12/01/2012 10:46
Chương trình học bổng Quốc tế dành cho tất cả các đối tượng là sinh viên bắt đầu học chương trình đại học hoặc sau đại học tại WIT.
Waterford Institute of Technology
Học bổng du học. Đất nước: Ireland Trường học: Waterford Institute of Technology – WIT Trình độ: Đại học và sau Đại học Chuyên ngành: Các khóa học cung cấp bởi Waterford Institute of Technology Đối tượng: Tất cả các sinh viên Quốc tế (Không bao gồm EU) Sơ lược về học bổng: • Chương trình học bổng Quốc tế dành cho tất cả các đối tượng là sinh viên bắt đâu học chương trình đại học hoặc sau đại học tại WIT. • Một số lượng tối đa khoảng 10 học bổng được trao hằng năm và không được phép vượt hạn mức tối đa 4 học bổng ở mỗi trường học • Đơn xin học bổng phải được làm theo từng năm • Giá trị học bổng cho sinh viên Quốc tế bao gồm khoản giảm trừ học phí khoảng 1500EURO/ năm học cho chương trình Đại học hoặc Văn bằng cao hơn và lên tới 2000EURO cho chương trình sau Đại học
Điều kiện:
• Đăng kí vào một trong các chương trình đào tạo. • Đây là văn bằng đại học hoặc sau đại học đầu tiên đăng kí học.hoặc học chương trình sau đại học tại WIT • Kết quả trung bình ở mức 75% trong đợt kiểm tra trước đó • Có số điểm IELTS ở mức tối thiểu 6.5 hoặc tương đương • Nếu bạn là sinh viên Quốc tế hiện đang học tập tại WIT, tham khảo thêm thông tin tại trang High Achievement Scholarships. HÌnh thức đăng kí: Online Hạn chót nộp đơn: 30 tháng 6 hằng năm