Lượng du học sinh Việt Nam đông thứ 8 tại Mỹ

29/11/2011 06:00 Theo HNM
Ngày 22-11, Viện Giáo dục quốc tế (IIE), trụ sở chính ở Mỹ, tại Việt Nam đã công bố báo cáo thường niên về tình hình và xu hướng du học quốc tế.

Theo đó, dựa trên thông tin của Phòng Văn hóa và Giáo dục Hoa Kỳ (ECA) trực thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, báo cáo cho biết, số lượng sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học, cao đẳng tại Hoa Kỳ trong năm học 2010-2011 tăng từ 13.112 người lên 14.888 người, tăng 13,5% so với năm học trước. Việt Nam hiện giữ vị trí thứ 8 trong các quốc gia có số lượng sinh viên du học tại Hoa Kỳ.

Báo cáo năm nay cũng cho biết tổng số sinh viên quốc tế đang theo học tại các trường cao đẳng và đại học tại Hoa Kỳ cao kỷ lục 723.277 sinh viên trong năm học 2010-2011 tăng 5% so với năm trước.

Theo HNM