Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P10)

23/04/2012 06:00 Hải Jolie (TH)
(GDVN) - Các bạn sinh viên dù là ở Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào trên thế giới, trong quá trình sinh sống và học tập  đã để lại nhiều hình ảnh ấn tượng và hài hước, đối với các bạn đây là những kỷ niệm đẹp về các buổi đi dã ngoại hay lễ nhận bằng tốt nghiệp, thậm chí ngay cả trong những buổi học và cuộc sống hàng ngày…
Ặc ặc, Đại ca tha cho em. Em xin hứa sẽ học hành chăm chỉ. Xem thêm: Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt Nam trên thế giới (P6)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P7)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P8)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P9)
Thế hệ tương lai của dòng họ Tôn đây. Xem thêm: Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt Nam trên thế giới (P6)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P7)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P8)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P9)
Cứ như bạn này thì cần gì phải ra Hồ Tây đạp vịt nữa nhỉ. Xem thêm: Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt Nam trên thế giới (P6)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P7)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P8)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P9)
Lướt sóng...
Xem thêm: Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt Nam trên thế giới (P6)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P7)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P8)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P9)
Phải chăng đây là Hồ Thiên Nga? Xem thêm: Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt Nam trên thế giới (P6)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P7)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P8)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P9)
Các chú thiên nga đang nghỉ lấy sức để lát nữa múa tiếp. Xem thêm: Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt Nam trên thế giới (P6)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P7)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P8)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P9)
Tạo bối cảnh để post hình. Xem thêm: Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt Nam trên thế giới (P6)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P7)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P8)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P9)
Mũ cử nhân chuyên ngành xây dựng. Xem thêm: Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt Nam trên thế giới (P6)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P7)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P8)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P9)
Còn đây là chuyên ngành bưng bê. Xem thêm: Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt Nam trên thế giới (P6)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P7)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P8)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P9)
Chơi trội. Xem thêm: Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt Nam trên thế giới (P6)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P7)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P8)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P9)
Mình đang nghiên cứu bộ môn: Bóng đá học. Xem thêm: Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt Nam trên thế giới (P6)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P7)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P8)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P9)
2 bạn này tốt nghiệp trường Nuôi daỵ thú cưng. Xem thêm: Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt Nam trên thế giới (P6)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P7)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P8)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P9)
Đố các bạn tìm ra được điểm khác biệt? Xem thêm: Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt Nam trên thế giới (P6)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P7)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P8)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P9)
Mình học giỏi bởi vì...tay mình to. Xem thêm: Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt Nam trên thế giới (P6)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P7)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P8)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P9)
Ngạc nhiên chưa? Xem thêm: Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt Nam trên thế giới (P6)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P7)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P8)/Những hình ảnh hài hước của du học sinh Việt trên khắp thế giới (P9)
Hải Jolie (TH)