Pháp bước vào cuộc cải cách lớn về Đại học

11/07/2011 01:51
(GDVN) - Tất cả sinh viên Pháp được yêu cầu trước khi tốt nghiệp phải hoàn thành 1.500 giờ học, tham gia khóa học định hướng nghề nghiệp và thực tập.

(GDVN) - Bộ trưởng nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp đã đưa ra một chương trình cải cách giáo dục mới, yêu cầu tất cả sinh viên trước khi tốt nghiệp phải hoàn thành 1.500 giờ học, tham gia khóa học định hướng nghề nghiệp và thực tập.

Nhằm nâng cao chất lượng của sinh viên tại các trường đại học phổ thông với thời gian học trung bình 3 năm và những sinh viên tại những trường đại học hàng đầu (grandes écoles) với thời gian học chỉ kéo dài hai năm, Bộ nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp đã đưa ra một chương trình cải cách áp dụng đối với tất cả sinh viên.

Chương trình cải cách có trị giá 730 triệu euro được đề xuất bởi bộ trưởng  Valérie Pécresse từ năm 2007, sẽ chính thức được áp dụng từ tháng 9/2012. Chương trình cải cách giáo dục này có 4 thay đổi chính so với những quy định hiện hành áp dụng cho các trường đại học ở Pháp.

Bà Valérie Pécresse, Bộ trưởng nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp
Bà Valérie Pécresse, Bộ trưởng nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp

Đầu tiên, tất cả các khóa học ở các trường đại học phải đảm bảo ít nhất 1.500 giảng dạy trong vòng 3 năm. Các khoa học hiện tại kéo dài trung bình khoảng 1.432 giờ đối với các môn nghệ thuật, văn học và ngôn ngữ. Một số khóa học như khoa học, công nhệ và y tế chỉ kéo dài từ 1.200 giờ đến 1.745 giờ.
Với thay đổi này, bộ trưởng  Pécresse muốn thu hẹp khoảng cách giữa các khóa học đại học phổ thông với các khóa học tương tự ở các trường đại học danh tiếng (grandes écoles) – thời gian giảng dạy chỉ khoảng 900 giờ trong vòng hai năm.

Thứ hai, các trường đại học phải mở rộng các chương trình đạo tạo hướng nghiệp riêng cho sinh viên của mình. Bởi vì các trường đại học phải có trách nghiệm đảm bảo chất lượng và tính cạnh tranh cho tất cả sinh viên của họ sau khi ra trường.

Thứ ba, tất cả sinh viên phải được tạo cơ hội tham gia ít nhất một khóa thực tập tại một nơi làm việc thực tế liên quan tới môn học của họ. Những kinh nghiệm thu được khi thực tập giúp sinh viên dễ dàng quyết định được tương lai nghề nghiệp của họ và không bị bỡ ngỡ sau khi ra trường.

Thứ tư, Sẽ có một mốc đánh giá chuẩn cho tất cả các sinh viên học cùng ngành sau 3 năm học tại trường đại học.  Những tiêu chuân đánh giá chung này bao gồm các  kỹ năng chuyên ngành, khả năng phân tích và tổng hợp, ngoại ngữ và trình độ tin học,...

Hà Anh (Theo UWN)