Thăm quan các trường Đại học ở nước Đức (P4).

23/06/2012 06:00 Hải Jolie (TH)
(GDVN) - Bạn đang có ý định du học Đức, hãy cùng ghé thăm các ngôi trường Đại học ở đây trước đã nhé.
Leipzig, University of  Leipzig
Lübeck, University of  Lübeck
Lübeck, Fachhochschule Lübeck
Lübeck, Musikhochschule Lübeck
Lüneburg, Leuphana University of  Lüneburg
Magdeburg, Otto von Guericke University of  Magdeburg
Mainz, Johannes Gutenberg University of  Mainz

Mannheim, University of  Mannheim
Marburg, University of  Marburg (Philipps - Universität Marburg)
Munich, Ludwig Maximilians University of  Munich
Munich, Munich University of Applied Sciences
Munich, Technical University of  Munich
Münster, University of  Münster (Westphalian Wilhelms - University (WWU))
Offenburg, University of  Applied Sciences, Offenburg
Oldenburg, University of  Oldenburg (Carl-von-Ossietzky University of Oldenburg)
Osnabrück, University of  Osnabrück
Passau, University of Passau
Potsdam, University of  Potsdam
Regensburg, University of Regensburg
Reutlingen, Reutlingen University
Rostock, University of Rostock
Saarbrücken, Saarland  University
Sankt Augustin, Fachhochschule Bonn - Rhein – Sieg
Siegen, University of  Siegen
Stuttgart, University of  Stuttgart
Stuttgart, Stuttgart Institute of  Management and Technology (SIMT)

Trier, University of  Trier
Tübingen, Eberhard Karls University of  Tübingen

Ulm, University of  Ulm
Würzburg, University of  Würzburg
Hải Jolie (TH)