Tìm hiểu về chất lượng giáo dục Đức

18/06/2011 01:03
(GDVN) - Các trường ĐH Đức gắn giảng dạy với nghiên cứu theo "Hình mẫu Humboldt”, các trường ĐH chuyên ngành làm việc trên cơ sở những kinh nghiệm thực tiễn.

(GDVN - Nước Đức vẫn nổi tiếng về những sản phẩm hạng nhất của mình. Điều này cũng đúng cho chất lượng đào tạo thượng hạng mà các trường đại học và đại học chuyên ngành Đức mang lại.

{iarelatednews articleid='4438,2726'}

Một chương trình đào tạo rộng lớn bao gồm nhiều chuyên ngành, một trình độ khoa học xuất sắc và một hệ thống phong phú các trường đại học khác nhau đảm bảo cho mỗi người đều có thể tìm được những khả năng học tập phù hợp với ý thích và yêu cầu của cá nhân mình. Vì lẽ đó mà hiện nay đã có trên 160.000 sinh viên nước ngoài ghi danh theo học tại trên 300 trường đại học của Đức.

Các trường đại học Đức đã phát triển những chương trình học tập mới thích ứng với việc toàn cầu hóa:   

Các buổi giảng trên giảng đường và thảo luận ở lớp đều bằng tiếng Anh,

Bằng cấp quốc tế (Cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ),

Các chương trình học tiếng Đức,Chương trình học được tổ chức chu đáo và vì vậy nhanh gọn.

Hỗ trợ khóa học đặc biệt cho các sinh viên nước ngoài.

Hệ thống giáo dục đại học Đức có hai loại trường đào tạo khác nhau: trường đại học truyền thống và trường đại học chuyên ngành.

 


Các trường đại học gắn giảng dạy với nghiên cứu theo „Hình mẫu Humboldt”, các trường đại học chuyên ngành làm việc trên cơ sở những kinh nghiệm thực tiễn cũng như trên cơ sở yêu cầu của thực tế sản xuất. Ngoài ra còn có các trường đại học âm nhạc và mỹ thuật Đức nổi tiếng với chất lượng đào tạo loại một trên các lĩnh vực chuyên môn của mình.

Tổ chức Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học (HRK) cung cấp thông tin tổng quát về 317 trường đại học với 8524 chương trình đào tạo nhằm lấy bằng đại học, 42 chương trình đào tạo tiến sĩ cùng những chương trình khác nữa.

Du học nước ngoài tất nhiên luôn đi kèm với một số khó khăn. Để giúp sinh viên tìm nhà hoặc tổ chức, ổn định cuộc sống hàng ngày, đã có các Phòng quốc tế của các trường đại học Đức. Sinh viên nước ngoài có thể chắc chắn rằng mình sẽ không bị bỏ mặc.

ST (VietTri Edu)