Top 10 trường Đại học hàng đầu Hà Lan năm 2012

29/03/2012 14:47 TH (4icu, ảnh nguồn internet)
(GDVN) - Với hệ thống giáo dục toàn diện, Hà Lan đã, đang là một quốc gia an toàn và thân thiện đã thu thu hút khoảng 1000 lưu học sinh Việt Nam theo học. Dưới đây là top 10 trường Đại học hàng đầu Hà Lan năm 2012 theo bảng xếp hạng của 4icu (4International colleges & universities)