Top 10 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2012 - 2013

05/10/2012 09:05 Theo Dantri
(GDVN) - Không có gì ngạc nhiên khi Mỹ và Anh, hai nền giáo dục đại học hàng đầu thế giới, “bao thầu” Top 10 trong bảng xếp hạng World Universities Rankings của tạp chí danh tiếng Times Higher Education.
1. Viện công nghệ California (Mỹ) - Xếp hạng năm ngoái: 1
Đồng hạng 2. Đại học Oxford (Anh) - Xếp hạng năm ngoái: 4
Đồng hạng 2. Đại học Stanford (Mỹ) - Xếp hạng năm ngoái: 2
4. Đại học Harvard (Mỹ) - Xếp hạng năm ngoái: 2
5. Học viện công nghệ Massachusetts (Mỹ) - Xếp hạng năm ngoái: 7
6. Đại học Princeton (Mỹ) - Xếp hạng năm ngoái: 5
7. Đại học Cambridge (Anh) - Xếp hạng năm ngoái: 6
8. Học viện Hoàng gia London (Anh) - Xếp hạng năm ngoái: 8
9. Đại học California, Berkeley (Mỹ) - Xếp hạng năm ngoái: 10
10. Đại học Chicago (Mỹ) - Xếp hạng năm ngoái: 9
Theo Dantri