TOP 50 trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu thế giới (P2).

24/06/2012 09:55 sansangduhoc
(GDVN) - Khoa học xã hội và nhân văn là một ngành khoa học nghiên cứu về xã hội và con người. Bạn có muốn trở thành nhà xã hội học, nhà đô thị học, nhà tâm lý học, nhà văn hóa, nhà ngôn ngữ học, nhà sử học, khảo cổ học, nhân học...? Dưới đây là danh sách 50 trường đại học khoa học xã hội và nhân văn  hàng đầu thế giới.
11. The University of Tokyo, Japan
12. National University of Singapore (NUS), Singapore
13. Australian National University, Australia
14. University of Toronto, Canada
15. New York University (NYU), United States
16. University of Michigan, United States
17. Université Paris Sorbonne, Paris IV, France
18. Peking University, China
19. University of Edinburgh, United Kingdom
20. UCL (University College London), United Kingdom
sansangduhoc