TOP 50 trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu thế giới (P3).

27/06/2012 09:29 sansangduhoc
(GDVN) - Khoa học xã hội và nhân văn là một ngành khoa học nghiên cứu về xã hội và con người. Bạn có muốn trở thành nhà xã hội học, nhà đô thị học, nhà tâm lý học, nhà văn hóa, nhà ngôn ngữ học, nhà sử học, khảo cổ học, nhân học...? Dưới đây là danh sách 50 trường đại học khoa học xã hội và nhân văn  hàng đầu thế giới.
21. Cornell University, United States
22. The University of Melbourne, Australia
23. The University of Sydney, Australia
24. University of Pennsylvania, United States
25. University of Hong Kong, Hong Kong
26. Massachusetts Institute of Technology (MIT), United States
27. Humboldt-Universität zu Berlin, Germany
28. Kyoto University , Japan
29. McGill University, Canada
30. Freie Universität Berlin , Germany
31. University of British Columbia, Canada
32. Duke University, United States
33. Brown University , United States
34. Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, France
35. King’s College London (University of London) , United Kingdom
sansangduhoc