TOP 50 trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu thế giới (P4).

30/06/2012 09:59 sansangduhoc
(GDVN) - Khoa học xã hội và nhân văn là một ngành khoa học nghiên cứu về xã hội và con người. Bạn có muốn trở thành nhà xã hội học, nhà đô thị học, nhà tâm lý học, nhà văn hóa, nhà ngôn ngữ học, nhà sử học, khảo cổ học, nhân học...? Dưới đây là danh sách 50 trường đại học khoa học xã hội và nhân văn  hàng đầu thế giới.
36.  University of Texas at Austin,  United States
37.  Leiden University,  Netherlands
38.  Ludwig-Maximilians-Universität München,  Germany
39.  Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,  Germany
40.  London School of Economics and Political Science (LSE),  United Kingdom
41.  University of Amsterdam,  Netherlands
42.  The University of Manchester,  United Kingdom
43.  Seoul National University,  Korea, South
44.  Monash University,  Australia
45.  National Taiwan University (NTU),  Taiwan
46.  The University of Warwick,  United Kingdom
47.  The Chinese University of Hong Kong,  Hong Kong
48.  Università di Bologna (UNIBO),  Italy
49.  Fudan University,  China
50.  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , Mexico
sansangduhoc