TOP 50 trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu thế giới.

20/06/2012 11:44 sansangduhoc
(GDVN) - Khoa học học xã hội và nhân văn là một ngành khoa học nghiên cứu về xã hội và con người, bạn có muốn trở thành nhà xã hội học, nhà đô thị học, nhà tâm lý học, nhà văn hóa, nhà ngôn ngữ học, nhà sử học, khảo cổ học, nhân học...? Dưới đây là danh sách 50 trường đại học khoa học xã hội và nhân văn  hàng đầu thế giới.
Harvard University, United States
University of Oxford, United Kingdom
University of Cambridge, United Kingdom
University of California, Berkeley (UCB), United States
Yale University, United States
Princeton University, United States
Stanford University, United States
University of California, Los Angeles (UCLA), United States
University of Chicago, United States
Columbia University, United States
sansangduhoc