Truyện cười song ngữ.

07/07/2012 09:50 ST
(GDVN) -Thư giãn với những mẩu truyện cười bằng tiếng Anh nhé.
Talking clock
    
While proudly showing off his new apartment to friends, a college student led the way into the den.

"What is the big brass gong and hammer for?" one of his friends asked.  
  
"That is the talking clock," the man replied.
        
"How's it work?" the friend asked.
    
"Watch," the man said and proceeded to give the gong an ear- shattering pound with the hammer.  
 
Suddenly, someone screamed from the other side of the wall, "Knock it off, you idiot! It's two o'clock in the morning!"

 Đồng hồ biết nói.     
 
 
Trong lúc hãnh diện khoe với bạn căn  hộ mới, một sinh viên đã dẫn đường đến căn phòng nhỏ riêng.

“Cái chiêng lớn bằng đồng và cái búa để làm gì vậy?” một trong những người bạn hỏi.     

“Đó là cái đồng hồ biết nói,” cậu sinh viên trả lời.       

“Nó làm việc như  thế nào?” người bạn hỏi.     
   
“Hãy xem,” cậu sinh viên nói và tiến tới đánh cái chiêng một cú chát tai bằng búa.

Bỗng nhiên, ai đó la lớn từ phía bên kia bức tường: “Ngừng ngay đi, thằng ngốc! Bây giờ là hai giờ sáng!”

Điểm nóng
Những nguyên thủ quốc gia từng học tại Oxford. 8 tổng thống Mỹ từng học tại Harvard.
Chùm ảnh vui: Bài kiểm tra có một không hai của các bạn sinh viên (P2) Học tiếng Anh qua truyện cười - một cách học khôn ngoan.
Chuẩn bị CV để ứng cử học bổng. Người thông minh sẽ chọn ngành nào trong tương lai?
ST