EVNNPT luôn chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ

27/06/2020 17:09
Tùng Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) luôn là đơn vị trăn trở với những đổi mới về khoa học kỹ thuật để đạt được hiệu suất khai thác tốt nhất.

Đây là mục tiêu xuyên suốt trong toàn bộ quá trình hoạt động của EVNNPT và là yêu cầu bắt buộc để đạt được mục tiêu trở thành đơn vị truyền tải điện trong top 10 của châu Á vào năm 2025.

Để thực hiện mục tiêu này, EVNNPT đã tập trung xây dựng và triển khai nhiều đề án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và công nghệ thông tin như đề án: “Lưới điện thông minh của EVNNPT”, “Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại EVNNPT”.

Hoàn thành xây dựng và đang tích cực triển khai Chiến lược Ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực truyền tải điện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040.

EVNNPT luôn chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ ảnh 1

EVNNPT đã tập trung xây dựng và triển khai nhiều đề án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và công nghệ thông tin như đề án: “Lưới điện thông minh của EVNNPT".

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng Giám đốc EVNNPT cho biết: “Nhiều dự án, đề án về ứng dụng khoa học công nghệ đã được triển khai trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và mang lại hiệu quả cao như: Chuyển 60,8% trạm biến áp 220 kV sang vận hành theo tiêu chí không người trực, ứng dụng thiết bị bay không người lái kiểm tra đường dây.

Trang bị hệ thống định vị sự cố cho 69 đường dây quan trọng, đưa vào ứng dụng hệ thống quan trắc cảnh báo sét, thiết bị giám sát bản thể máy biến áp cho 4 máy biến áp 500 kV, giám sát dầu trực tuyến cho toàn bộ các máy biến áp và kháng điện 500 kV, hoàn thành hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm; đưa vào ứng dụng phần mềm quản lý kỹ thuật”.

Tổng công ty cũng xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040. Trong đó, đã hoàn thành đưa vào vận hành nhiều dự án công nghệ thông tin quan trọng như xây dựng hệ thống WAN, Data Center...

Đồng thời triển khai các ứng dụng phần mềm nghiệp vụ như: Phân hệ Chấm công và phân hệ Quản lý hiệu quả công việc theo chỉ số KPIs; phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng.

Nâng cấp website, xây dựng kho dữ liệu dùng chung và cổng thông tin nội bộ, triển khai hệ thống E-office phiên bản 3.0, xây dựng hệ thống quản lý giám sát từ xa hệ thống truyền dẫn quang.

Hiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm nghiệp vụ luôn ổn định, an toàn, phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành của EVNNPT.

Giai đoạn 5 năm tới 2020-2025, Tổng công ty xác định tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và điều hành sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh của EVNNPT, đồng thời tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới.

Cùng với việc xây dựng lộ trình thực hiện Chiến lược Ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực truyền tải điện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 phù hợp với các mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược phát triển EVNNPT.

EVNNPT luôn chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ ảnh 2

EVNNPT đang hướng tới mục tiêu số hóa dữ liệu lưới điện truyền tải để thay thế các phương thức quản lý thông tin, tài sản dưới dạng hồ sơ, bản đồ giấy.

Tổng công ty còn khẩn trương thực hiện, hoàn thành các dự án đang triển khai thuộc Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Mặt khác, Tổng công ty cũng tiếp tục đẩy mạnh triển khai áp dụng các công nghệ và thiết bị mới, hiện đại trong quản lý vận hành và đầu tư xây dựng như: Ứng dụng thiết bị bay không người lái, khảo sát, thiết kế theo công nghệ 3D.

Trạm biến áp không người trực, trạm biến áp số, giám sát, đánh giá tình trạng vận hành của từng thiết bị, phần tử trên lưới điện theo thời gian thực, giám sát nhiệt độ, độ võng, khả năng mang tải đường dây, xây dựng hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp, hệ thống thông tin vận hành của EVNNPT...

Ngoài ra, Tổng công ty còn nâng cao năng lực quản trị công nghệ thông tin, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu.

Đẩy mạnh ứng dụng quản lý kỹ thuật trên nền GIS, ứng dụng công cụ quản lý tài sản, ứng dụng mô hình BIM trong quản lý xây dựng và vận hành công trình, tạo dựng và sử dụng mô hình kĩ thuật số, 3D cho công việc thiết kế, thi công đến quản lý vận hành, hệ thống thông tin quản lý dịch vụ kỹ thuật.

Với đề án này, EVNNPT đang hướng tới mục tiêu số hóa dữ liệu lưới điện truyền tải để thay thế các phương thức quản lý thông tin, tài sản dưới dạng hồ sơ, bản đồ giấy.

Đồng thời, có thể hiển thị thuộc tính không gian tài sản lưới điện truyền tải, vị trí sự cố, quá tải, khu vực mất điện, vị trí sét, mưa bão… trên nền hệ thống thông tin địa lý.

Cùng với đó, Tổng công ty cũng đang triển khai phát triển lưới điện thông minh nhằm giảm tổn thất điện năng lưới điện truyền tải, nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả vận hành.

Nếu ứng dụng thành công, năng suất lao động trong toàn Tổng công ty sẽ tăng mạnh và theo tính toán đến cuối năm 2020, số lao động/km đường dây của EVNNPT sẽ đạt ≤ 0,19 người/km (so với năm 2017 là 0,295 người/km); Sản lượng điện truyền tải/lao động ≥ 30,5 triệu kWh/ người (so với năm 2017 là 17,83 triệu kWh/người).

Ngoài ra, tỷ lệ tổn thất điện năng, suất sự cố và thời gian xử lý sự cố sẽ giảm mạnh so với những năm trước đây.

EVNNPT luôn chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ ảnh 3

Việc ứng dụng UAV đã giúp EVNNPT tiết kiệm thời gian, công sức đối với công nhân, đặc biệt là giảm nguy cơ tai nạn lao động do trèo cao.

Triển khai đề án “Hệ thống giám sát bản thể máy biến áp”. Theo đó, EVNNPT đang nỗ lực xây dựng thành công một hệ thống có khả năng thu thập các thông số, tình hình vận hành theo thời gian thực và đánh giá nhanh được tình trạng vận hành của máy biến áp nhằm phát hiện sớm các nguy cơ có thể xảy ra với máy biến áp.

Từ đó sẽ đưa ra được giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh trước khi sự cố xảy ra. Ngoài ra, Tổng công ty cũng đã đẩy mạnh ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong công tác kiểm tra, quản lý vận hành đường dây và xử lý dây diều, vật thể lạ mắc vào dây dẫn.

Việc ứng dụng UAV đã giúp EVNNPT tiết kiệm thời gian, công sức đối với công nhân, đặc biệt là giảm nguy cơ tai nạn lao động do trèo cao.

Đặc biệt, EVNNPT luôn xác định chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất để triển khai thực hiện tốt mục tiêu tăng cường đổi mới công nghệ, ứng dụng KHCN là quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp.

Theo đó, Tổng công ty đã tập trung quan tâm tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện Tổng công ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật các cấp có trình độ cao và đáp ứng tốt các yêu cầu của công việc.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi "Chiến lược ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực truyền tải điện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040", EVNNPT đã đề ra một loạt các nhóm giải pháp, trong đó tập trung vào các giải pháp tổ chức, quản lý như:


Tổng giám đốc EVN đánh giá cao ứng dụng khoa học của EVNNPT

Tổng công ty sẽ tiếp tục tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị mang điện (hotline). Đồng thời, bổ sung các công cụ, dụng cụ, trang thiết bị thí nghiệm hiện đại cho công tác bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành.

Triển khai các giải pháp nâng cao độ ổn định, tin cậy cho hệ thống điện, tiếp tục ứng dụng trạm điều khiển từ, trạm không người trực, thực hiện các giải pháp điều chỉnh hệ thống điện (kháng, tụ…),

Trang bị các hệ thống giám sát tình trạng vận hành thiết bị, ứng dụng các công nghệ hao tổn thấp máy biến áp, dây dẫn.

Hợp tác với các trường đại học, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để nghiên cứu, thử nghiệm, đào tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào quản lý vận hành và đầu tư phát triển lưới điện truyền tài.

Đối với nhóm giải pháp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, EVNNPT sẽ đẩy nhanh hoàn thành việc triển khai mạng WAN toàn Tổng công ty.

Hoàn thành triển khai hệ thống giám sát truyền dẫn mạng WAN; Triển khai dự án trang thiết bị bảo đảm an toàn, ổn định cho hệ thống mạng thông tin.

Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu đo đếm… Cùng với các biện pháp trên, Tổng công ty cũng hết sức quan tâm, thành lập các tổ hỗ trợ sáng kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện sáng kiến để ứng dụng vào sản xuất, vận hành.

Tùng Dương