Chỉ tiêu ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông (ĐH Thái Nguyên) 2013

Trần Trang
(GDVN) - Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông (ĐH Thái Nguyên) đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Thái Nguyên)
Mã tuyển sinh: DTC
Cụm trường:Thái nguyên
Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University, Faculty of Information Technology
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Xã Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Website: //www.ictu.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 1300
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Công nghệ thông tin D480201 A,A1,D1
Hệ thống thông tin D480104 A,A1,D1
Kỹ thuật phần mềm
D480103 A,A1,D1
Khoa học máy tính D480101 A,A1,D1
Truyền thông và mạng máy tính
D480102 A,A1,D1
Công nghệ Kĩ thuật máy tính
D510304 A,A1,D1
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
D510302 A,A1,D1
Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động và tự động hóa
D510303 A,A1,D1
Hệ thống thông tin quản lí
D340405 A,A1,D1
Truyền thông đa phương tiện
D320104 A,A1,D1
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
D510301 A,A1,D1
Kỹ thuật y sinh
D520212 A,A1,D1
Quản trị văn phòng
D340406 A,A1,D1

Các qui định và thông báo:
Thông tin khác:

Vùng tuyển sinh: Trường Đại học Công nghệ Thông tin tuyển sinh trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh: tổ chức thi tuyển sinh theo phương thức 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông xét điểm chuẩn theo 2 nhóm ngành. Nhóm ngành 1 gồm các ngành: D480201, D480103, D480101, D480102, D480104, D510304, D320104, D510302, D510301, D520212, D510303. Nhóm ngành 2 gồm các ngành: D340405, D340406. Sinh viên học chung theo từng nhóm ngành, sau một năm sẽ được phân ngành dựa theo nguyện vọng và kết quả học tập.

- Ngoài ra, nhà trường dành 60 chỉ tiêu đào tạo đại học chất lượng cao ngành Công nghệ Thông tin, sinh viên theo học chương trình này được học một năm tiếng Anh trước khi vào học chương trình đào tạo chuyên ngành. Các môn học cơ sở và môn học chuyên ngành được học bằng tiếng Anh.

Trần Trang
Đang tải tin...