16 cơ sở giáo dục được tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh năng lực 6 bậc

18/02/2021 06:01 Thùy Linh
GDVN- Bộ Giáo dục công bố danh sách các đơn vị được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Theo đó, Trường Đại học Tây Nguyên là đơn vị mới nhất được cấp quyền tổ chức việc thi và cấp phát, quản lý chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo đúng quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, tính đến thời điểm này, cả nước có 16 đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Danh sách 16 đơn vị như sau:

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố danh sách các cơ sở giáo dục được cấp chứng chỉ Tiếng Việt dùng cho người nước ngoài:

Thùy Linh