3 hướng lĩnh vực chủ đạo trong đào tào Cử nhân ngành Khoa học Giáo dục

19/03/2021 11:07 Thu Giang
GDVN- Khi theo học chương trình cử nhân Khoa học Giáo dục (Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội), sinh viên sẽ được đào tạo theo ba hướng lĩnh vực chủ đạo.

Chương trình cử nhân Khoa học Giáo dục (The Bachelor of Art in Educational Studies) thuộc Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội với thời gian đào tạo 4 năm, 131 tín chỉ nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam theo hướng hiện đại, lấy tri thức dựa trên thực chứng làm cơ sở ban đầu.

Khi theo học chương trình, sinh viên sẽ được đào tạo theo ba hướng lĩnh vực chủ đạo như sau:

1. Nghiên cứu về khoa học giáo dục

Nghiên cứu về khoa học giáo dục đề cập đến việc sử dụng các kiến thức, kỹ năng về nghiên cứu nói chung làm nền tảng, từ đó, lựa chọn và áp dụng một cách phù hợp các phương pháp, mô hình nghiên cứu vào từng khía cạnh khác nhau của giáo dục: từ lịch sử phát triển, quan điểm, lý thuyết cho đến đánh giá, đo lường và thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đối với hướng lĩnh vực này, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có được các kỹ năng cần thiết để thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm: thiết kế nghiên cứu; sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu như nghiên cứu lý luận, điều tra bằng thang đo, bảng hỏi, phương pháp phỏng vấn sâu, phương pháp thực nghiệm, v.v. Đồng thời, biết cách xử lý và diễn giải kết quả nghiên cứu phù hợp với các loại đề tài nghiên cứu khác nhau.

Các công việc có thể ứng tuyển: chuyên viên nghiên cứu trong các tổ chức về giáo dục hoặc tâm lý – giáo dục, xã hội, v.v...

2. Thực hành giáo dục trong cộng đồng và trường học

Giáo dục cộng đồng và trong trường học bao gồm toàn bộ các mặt và khía cạnh của giáo dục được biểu hiện trong hai môi trường này. Trong khi hướng lĩnh vực thứ nhất tập trung vào mảng nghiên cứu thì ở hướng thứ hai, các kết quả nghiên cứu về giáo dục sẽ được áp dụng vào thực tiễn thông qua việc thực thi các dự án, hoạt động trong cộng đồng và nhà trường liên quan đến giáo dục.

Các công việc có thể ứng tuyển sau tốt nghiệp gồm: cán bộ, chuyên viên quản lý dự án cộng đồng, cán bộ Đoàn/Đội trong các trường học, tư vấn viên/thư ký nhà trường, v.v.

3. Công tác trong lĩnh vực giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt

Giáo dục đặc biệt là một mảng lớn thuộc giáo dục nói chung, giáo dục đặc biệt nhằm đáp ứng những nhu cầu đặc thù của một nhóm các cá nhân có sự phát triển khác biệt so với phần lớn dân số. Cụ thể, ở đây đề cập đến nhóm trẻ có các rối loạn phát triển như khuyết tật trí tuệ, rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn học tập đặc hiệu và các dạng khuyết tật về mặt thể chất khác (khuyết tật nghe – nói, khuyết tật nhìn,…) v.v.

Hướng lĩnh vực này tập trung vào việc can thiệp sớm cho cá nhân và nhóm, can thiệp hành vi, giáo dục đặc biệt, thiết kế các mô hình nghiên cứu về dịch tễ, đặc điểm, các mối liên hệ, v.v. nhằm cung cấp nguồn thông tin tham khảo cho cộng đồng nói chung và các cá nhân, tổ chức liên quan nói riêng. Đồng thời, xây dựng, tổ chức hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và thực hiện các dự án, đề xuất để giúp trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ xã hội.

Các công việc có thể thực hiện bao gồm: chuyên viên can thiệp, chuyên viên dự án cộng đồng, chuyên viên công tác xã hội, v.v.

Năm học 2021, Trường Đại học Giáo dục – Đại học quốc gia Hà Nội tuyển sinh 15 ngành đào tạo đại học chính quy.

· Sư phạm Toán học

· Sư phạm Vật lý

· Sư phạm Hóa học

· Sư phạm Sinh học

· Sư phạm Khoa học tự nhiên

· Sư phạm Ngữ văn

· Sư phạm Lịch Sử

· Sư phạm Lịch sử và Địa lý

· Quản trị trường học

· Quản trị chất lượng giáo dục

· Quản trị công nghệ giáo dục

· Khoa học giáo dục

· Tham vấn học đường

· Giáo dục tiểu học

· Giáo dục mầm non

Thông tin tuyển sinh chi tiết các chương trình đào tạo của Trường Đại học Giáo dục vui lòng click vào Link.

Thông tin liên hệ:

Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://education.vnu.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/education.vnu.edu.vn

Hotline tuyển sinh: 0865964905 hoặc (024) 7301 7123 – máy lẻ 1102 (trong giờ hành chính)

Thu Giang