Sắp diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế về giáo dục văn hóa, nghệ thuật

12/09/2020 06:49
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 10/8/2020, Hiệp hội Các trường đại học, Cao đẳng Việt Nam đã ra thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế về giáo dục văn hóa - nghệ thuật.

Trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thành lập, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương - chủ nhiệm Câu lạc bộ khối đào tạo giáo viên nghệ thuật phối hợp với các đối tác quốc tế và Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế với chủ đề: “Giáo dục Văn hóa - Nghệ thuật trong bối cảnh Hội nhập Quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0”.

Hội thảo Khoa học Quốc tế dự kiến diễn ra vào ngày 06/11/2020, tại phòng Hòa nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (Số 18, ngõ 55 đường Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ – Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trao quyết định thành lập và cờ cho đại diện Câu lạc bộ khối đào tạo giáo viên nghệ thuật, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đào Đăng Phượng.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ – Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trao quyết định thành lập và cờ cho đại diện Câu lạc bộ khối đào tạo giáo viên nghệ thuật, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đào Đăng Phượng.

Nội dung chính của hội thảo:

- Tính cấp thiết, yêu cầu của phát triển Văn hóa - Nghệ thuật hiện nay nói chung và Giáo dục văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam nói riêng.

- Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển Văn hóa - Nghệ thuật ở Việt Nam và các nước trên thế giới trong bối cảnh Hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0.

- Sự tác động của Văn hóa - Nghệ thuật đến các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Sự tác động của Hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực Giáo dục Văn hóa - Nghệ thuật.

- Sự tác động từ các lĩnh vực của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường ...) đến sự phát triển của Văn hóa - Nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay.

- Thực trạng sự phát triển của Văn hóa - Nghệ thuật ở Việt Nam và giáo dục nghệ thuật ở một số cơ sở đại học, cao đẳng và các trường phổ thông trong bối cảnh hiện nay.

- Giáo dục văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam trong bối cảnh Hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0.

- Đào tạo ngành sư phạm nghệ thuật tại Việt Nam, truyền thống và sự phát triển trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0.

- Một số vấn đề đặt ra đối với sự phát triển Văn hóa - Nghệ thuật.

- Giải pháp nhằm đẩy mạnh sự phát triển của Văn hóa - Nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay.

Dự kiến, hội thảo có khoảng 200 đại biểu tham dự, gồm: Đại biểu các đơn vị đồng chủ trì; Đại biểu quốc tế; Đại biểu các cơ sở giáo dục và đào tạo; Các trường đại học, cao đẳng; Một số chuyên gia giáo dục; Câu lạc bộ khối đào tạo giáo viên nghệ thuật, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Các cá nhân, đơn vị có thể đăng ký tham dự và viết bài tham luận gửi cho Ban tổ chức hội thảo.

Các đơn vị thuộc Câu lạc bộ khối đào tạo giáo viên nghệ thuật đăng ký đại biểu tham dự Hội thảo (theo mẫu) và gửi về Email:

hoptacquocte@spnttw.edu.vn trước ngày 15/10/2020.

TT

Tên đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

ĐT/Email

Các cá nhân, đơn vị quan tâm hội thảo vui lòng liên hệ:

Tiến sĩ Đỗ Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Điện thoại: 0913047105; Email: doviethung@spnttw.edu.vn.

Thu Giang