7 nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục trung học trong năm học mới

12/08/2019 11:10 AN NGUYÊN
(GDVN) - Tiếp tục tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Tại hội nghị “Tổng kết năm học 2018-2019 triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục trung học” được tổ chức tại Đà Nẵng ngày 10/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2019-2020.

Các đại biểu tham gia hội nghị do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Ảnh: TT.

Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông theo tinh thần Luật Giáo dục sửa đổi 2019, chỉ thị số 16/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp căn bản của ngành phù hợp với giáo dục trung học, điều kiện từng địa phương, cơ sở giáo dục;

Gắn với việc tăng cường nề nếp, kỷ cương và chất lượng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, học sinh trong mỗi cơ sở giáo dục.

Quan điểm của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về năm học mới

Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lí giáo dục theo hướng giao quyền tự chủ cho các nhà trường trong việc thực hiện kế giáo dục;

Nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và cá nhân thực hiện nhiệm vụ; Thực hiện tốt chức năng giám sát của xã hội và kiểm tra của cấp trên

Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học tích cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

Đa dạng hóa các hình thức giáo dục, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học của học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

Tiếp tục tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông;

Nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên làm công tác Đoàn, Hội, Đội, tư vấn tâm lý trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

Đẩy mạnh triển khai “đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động đánh giá, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo thông tư 18/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/8/2018 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục;

Và công nhân đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

AN NGUYÊN