Bình Thuận: 3 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới được chọn

01/06/2020 09:47 Phan Tuyết
GDVN- Khi các nhà trường đã chọn sách cho học sinh của mình một cách công tâm thì chắc chắn bộ sách ấy sẽ rất phù hợp với trình độ, nhận thức của học sinh mình.

Ngay trong những ngày phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhiều trường tiểu học tại tỉnh Bình Thuận đã tổ chức cho giáo viên trong trường tìm hiểu sách giáo khoa lớp 1.

Giáo viên tỉnh Bình Thuận đang nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 (Ảnh Phan Tuyết)

Sau đó, từng trường học đã thành lập Hội đồng bình chọn sách giáo khoa theo Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành.

Bộ sách “Chân trời sáng tạo” áp đảo

Có 5 bộ sách được bình chọn: Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cùng học để phát triển năng lực, Chân trời sáng tạo, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục.

Ngoài 2 tiêu chí được quy định trong Thông tư 01 ban hành:

1. Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Tỉnh Bình Thuận cũng ban hành thêm 6 tiêu chí gồm: Điều kiện tiên quyết của sách giáo khoa; Nội dung sách giáo khoa;

Thầy cô tranh luận "chảy máu mắt"  khi chọn sách giáo khoa
Thầy cô tranh luận "chảy máu mắt" khi chọn sách giáo khoa

Phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục trong sách giáo khoa; Cấu trúc sách giáo khoa; Ngôn ngữ, hình thức trình bày và điều kiện phổ biến của sách giáo khoa.

Sau khi nghiên cứu, tranh luận về những ưu khuyết điểm từng môn học của từng bộ sách, giáo viên đã thể hiện quan điểm của mình bằng những lá phiếu.

3 trường học tại địa bàn thị xã La Gi cùng chọn chung bộ sách Cánh diều do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh phát hành.

Lý giải cho việc chọn bộ sách này, cô Khánh Linh, giáo viên trường tiểu học Tân An 1 cho biết: Nhìn chung bộ sách Cánh diều phù hợp nhất với học sinh của trường, kiến thức vừa phải, dễ hiểu.

Ví như môn tiếng Việt, học sinh vừa học âm vần nào thì ở phần luyện tập sẽ được luyện lại những từ chứa âm vần đã học. Đây là cách khắc sâu kiến thức cho học sinh.

Ngoài ra câu lệnh cũng không có từ mới, cuối mỗi hoạt động có chốt kiến thức. Điều này sẽ có lợi cho phụ huynh nhìn vào cũng sẽ hiểu con mình nắm được gì qua bài học.

Nhiều ý kiến khác cũng khẳng định, nhìn vào nội dung kiến thức của bộ sách Cánh diều thấy khá tương đồng so với chương trình hiện hành.

Ngoài ra, lượng kiến thức được yêu cầu sẽ rất phù hợp với học sinh vùng khó khi đa phần trình độ nhận thức có phần hạn chế hơn so với những vùng phát triển và không có điều kiện đi học trước.

Phân hóa như … chọn sách giáo khoa mới
Phân hóa như … chọn sách giáo khoa mới

Khác với nhiều trường tiểu học tại thị xã La Gi, tại huyện Tánh Linh thì 100% các trường đều lựa chọn bộ sách “Chân trời sáng tạo”.

Bộ sách này được nhận xét là có hình ảnh minh họa sinh động, cấu trúc bài giảng phù hợp với học sinh vùng khó khăn.

Ngoài ra, không chỉ chuyển tải tri thức, mà còn gợi mở, truyền cảm hứng để các em học sinh tìm tòi, khám phá, sáng tạo để phát triển thế mạnh của bản thân.

Toàn tỉnh có 3 bộ sách được chọn

Tổng hợp kết quả của các trường học trong toàn tỉnh, có 3 bộ sách lớp 1 mới được các trường lựa chọn để đưa vào giảng dạy trong năm học 2020 – 2021 trong tổng số 5 bộ sách giáo khoa đưa ra trước đó.

Cụ thể, có 61% các trường học chọn bộ sách “Chân trời sáng tạo”, 32% lựa chọn bộ sách “Cánh diều”, còn lại là chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

Khi các nhà trường đã chọn sách cho học sinh của mình một cách công tâm thì chắc chắn bộ sách ấy sẽ rất phù hợp với trình độ, nhận thức của học sinh mình. Vì thế, chất lượng giáo dục sẽ không bị ảnh hưởng.

Phan Tuyết