Bộ GD&ĐT chấn chỉnh việc lãng phí trong mua sắm trang thiết bị

05/11/2013 07:44 Xuân Trung
(GDVN) - Trước tình trạng một số cơ sở giáo dục đào tạo và địa phương có biểu hiện lãng phí trong việc mua sắm trang thiết bị dạy học, không sử dụng hết công suất, khả năng của thiết bị, Bộ GD&ĐT đã ra văn bản chấn chỉnh lại tình trạng này.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục kiểm tra, rà  soát thực trạng thiết bị, học liệu hiện có để lập kế hoạch mua sắm bổ sung. Việc mua sắm mới phải được đặt trên cơ sở khai thác sử dụng hết công suất, phù hợp với điều kiện kinh phí và chuẩn bị đủ người vận hành, khai thác và sử dụng thiết bị.

Mua sắm thiết bị trường học ở một số cơ sở giáo dục còn lãng phí. Ảnh chỉ có tính chất minh họa.

Riêng đối với việc dạy và học ngoại ngữ, khi lập dự án mua sắm trang thiết bị cần theo các mục tiêu và yêu cầu của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 2008-2020, chỉ mua sắm những thiết bị hiện đại khi hội đủ các điều kiện; đảm bảo cơ sở vật chất để lắp đặt thiết bị, có giáo viên ngoại ngữ đạt chuẩn, thiết bị phải phù hợp và đồng bộ với nội dung chương trình, khả năng sử dụng của giáo viên, để tránh lãng phí giáo viên và kĩ thuật viên phải được tập huấn.

Bên cạnh đó phải có nguồn học liệu điện tử và các chương trình để dạy trên thiết bị này. Bộ GD&ĐT lưu ý, trong giai đoạn hiện nay các địa phương, đơn vị cần tập trung ưu tiên việc đào tạo, đào tạo lại đội ngũ giáo viên về năng lực ngôn ngữ và phương pháp dạy học.

Trước đó, như báo chí thông tin hiện có một số cơ sở giáo dục đào tạo có tình trạng sử dụng trang thiết bị dạy học có biểu hiện lãng phí. Điển hình là không khai thác sử dụng hết  công suất, khả năng của thiết bị,  mua sắm thiết bị nhưng không đồng bộ, mặc cho các thiết bị rất đắt tiền, hiện đại nhưng sử dụng không hết chức năng.

Còn có tình trạng mua sắm mới thiết bị nhưng không có nguồn nhân lực có kiến thức để vận hành và khai thác sử dụng, có biểu hiện huy động sự đóng góp của cha mẹ học sinh để mua thiết bị trái quy định. Những biểu hiện đó dẫn đến việc khai thác kém hiệu quả, lãng phí trong đầu tư, gây bức xúc trong ngành và trong nhân dân.

Xuân Trung