Bộ GD&ĐT đưa môn học Giáo dục chính trị vào dạy TCCN

18/03/2012 14:00 Theo Giáo dục và Thời đại
Bộ GD&ĐT vừa có thông tư về việc đưa Chương trình môn học “Giáo dục chính trị”’ vào giảng dạy tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp.
Ảnh minh họa

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT về Chương trình môn học “Giáo dục chính trị” dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2012.

Môn học này sẽ thay thế cho môn học Chính trị đã được quy định tại Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010 về Chương trình khung TCCN.

Thời lượng môn học này là 75 tiết (trong đó: lý thuyết 55 tiết và bài tập, thảo luận 20 tiết), học vào kỳ học đầu tiên năm thứ nhất với hệ tuyển học sinh tốt nghiệp THPT và 90 tiết (trong đó: lý thuyết 65 tiết và bài tập, thảo luận 25 tiết), học vào kỳ học đầu tiên năm thứ hai với hệ tuyển học sinh tốt nghiệp THCS. 

Riêng đối với hệ tuyển học sinh tốt nghiệp THCS, học sinh phải hoàn thành các môn văn hóa phổ thông mới có điều kiện học môn học Giáo dục chính trị. 

Chương trình môn học Giáo dục chính trị được xây dựng dùng chung cho hai hệ tuyển học sinh tốt nghiệp THPT và THCS. Cụ thể, kiến thức chung cho hai hệ tuyển: 75 tiết, gồm chương mở đầu về Nhập môn Giáo dục chính trị (2 tiết) và các chương về Chủ nghĩa Mác - Lênin (20 tiết); Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 tiết); Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam (38 tiết); Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt (5 tiết). Kiến thức dành riêng cho hệ tuyển học sinh tốt nghiệp THCS: 15 tiết, chương Bổ trợ kiến thức giáo dục công dân. 

Môn học Giáo dục chính trị thay thế cho môn học Chính trị trong Chương trình khung đào tạo TCCN, là môn học chung bắt buộc, vì vậy môn học này áp dụng cho tất cả các hình thức đào tạo trình độ TCCN trong các trường TCCN và các cơ sở có đào tạo TCCN.

Chương trình môn học Giáo dục chính trị được thực hiện từ năm học 2012 - 2013. Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, các trường, các cơ sở có đào tạo TCCN có thể tổ chức giảng dạy, tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh sao cho phù hợp với các quy định hiện hành về giáo dục TCCN song phải đảm bảo đáp ứng đúng mục tiêu và đủ nội dung chương trình môn học. 

Điểm nóng

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Ôn thi Đại học

Tư vấn tuyển sinh

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Theo Giáo dục và Thời đại