Bộ GD&ĐT lấy ý kiến về dạy tiếng Hoa bậc Tiểu học và THCS

13/03/2012 18:43 Thu Hòe
(GDVN) - Dự thảo chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở đang được Bộ GD&ĐT xin ý kiến rộng rãi .
Bộ GD – ĐT vừa công bố quyết định sẽ lấy ý kiến rộng rãi cho dự thảo chương trình tiếng Hoa cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sở.

Theo dự thảo:

Ở cấp tiểu học, chương trình tiếng Hoa sẽ hướng đến mục tiêu bước đầu hình thành năng lực giao tiếp tiếng Hoa tối thiểu cho học sinh. Trong đó, chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học tập trung chủ yếu vào 2 kỹ năng: nghe và nói.

Bên cạnh đó là cung cấp những kiến thức cơ bản và tối thiểu về tiếng Hoa, bao gồm: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và thông qua tiếng Hoa có hiểu biết ban đầu về con người, cuộc sống, văn hóa của người Hoa ở Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đão tạo đang xin ý kiến rộng rãi cho dự thảo Chương trình Tiếng Hoa cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (Ảnh Minh họa)

Bầu chọn
Theo bạn có nên bắt buộc dạy tiếng Hoa ở cấp TH và THCS không?


Đối với cấp trung học cơ sở, việc dạy tiếng Hoa hướng tới củng cố và phát triển năng lực giao tiếp tiếng Hoa. 2 kỹ năng đọc và viết được coi là 2 đặc biệt quan trọng của chương trình tiếng Hóa cấp Trung học cơ sở.

Chương trình tiếng Hoa cấp Trung học cơ sở cũng hướng đến việc cung cấp những kiến thức cơ sở và đặc trưng về tiếng Hoa, bao gồm: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, phong cách và thông qua tiếng Hoa mở rộng hiểu biết về con người, cuộc sống, văn hóa của người Hoa và các dân tộc anh em ở Việt Nam.

Ngữ liệu được xây dựng theo các chủ điểm cơ bản: gia đình, trường học, thiên nhiên, cộng đồng, đất nước, văn hóa dân tộc. Ngữ liệu phù hợp với tâm lý, tình cảm, nhận thức, thẩm mỹ của học sinh người Hoa ở Việt Nam.

Nguồn ngữ liệu theo tỷ lệ 70% là của người Hoa ở Việt Nam (có điều chỉnh hợp lý theo từng lớp học).

Học sinh hoàn thành chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở, có kết quả kiểm tra cuối cùng đạt điểm 5 trở lên được xét cấp chứng chỉ tiếng dân tộc theo quy định…Thu Hòe