Bộ Giáo dục lên tiếng về "trường quốc tế"

12/08/2019 13:20 Trinh Phúc
(GDVN) - Theo ông Phạm Quang Hưng: “Nếu tên trường trong quyết định cho phép thành lập không có chữ ‘quốc tế’ mà trường tự thêm vào là sai quy định”.

Sau sự việc đau lòng xảy ra tại trường Gateway, hiện vấn đề trường quốc tế đang là đề tài tranh cãi trong dư luận.

Trong đó, nhiều câu hỏi đã được đặt ra như việc ở nước ta có loại hình trường quốc tế hay không; Hành lang pháp lý để được công nhận trường quốc tế như thế nào;

Tại sao nhiều trường trong nhiều năm tồn tại với tên gọi có chữ "quốc tế" nhưng cơ quan chức năng vẫn không tiến hành kiểm tra...

Xung quanh vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo - ông Phạm Quang Hưng cho biết:

Khoản 1 Điều 48 Luật giáo dục 2005 quy định hệ thống Giáo dục quốc dân có 3 loại hình nhà trường gồm: Trường công lập, trường tư thục và dân lập (trong Luật giáo dục 2019, loại hình dân lập chỉ áp dụng cho cơ sở giáo dục mầm non).

Như vậy, theo quy định hiện hành, pháp luật chỉ quy định 3 loại hình trường nêu trên.

Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo - ông Phạm Quang Hưng cho rằng ở Việt Nam không có loại hình quốc tế (ảnh Vũ Phương).

Do đó, theo ông Hưng, việc đặt tên các trường đã được quy định rõ trong Điều lệ trường của các cấp học và Nghị định 86/2018/NĐ-CP.

Cụ thể, việc đặt tên trường được thực hiện theo quy định sau:

Tên trường phải bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: “Trường”, “Cấp học hoặc trình độ đào tạo” và “tên riêng” và không vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Khi xem xét hồ sơ thành lập trường, tùy theo cấp học, Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền (theo phân cấp quản lý tương ứng), căn cứ hồ sơ và đề nghị của cơ sở giáo dục để ra quyết định theo quy định.

Nếu tên trường trong quyết định cho phép thành lập không có chữ ‘quốc tế’ mà trường tự thêm vào là trường đã thực hiện sai quy định. 

Tuy nhiên, tên gọi nhà trường chưa nói lên tất cả. Do đó, phụ huynh khi lựa chọn trường cho con em, cần xem xét đầy đủ các thông tin như chương trình giáo dục và ngôn ngữ giảng dạy, giáo viên, cơ sở vật chất, học sinh, vốn đầu tư, mô hình quản trị… về nhà trường thông qua nhiều kênh khác nhau như là trang web của trường, của sở giáo dục.


Còn nhiều nghi vấn vụ học sinh Trường Gateway tử vong trong xe đưa đón

Theo quy định (Thông tư 36/2017/TT-BGDDT), các thông tin liên quan của nhà trường phải được công khai để người dân được biết.

Trước việc nhiều trường tự gắn mác quốc tế để thu hút học sinh trong thì trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động thuộc về ai là vấn đề dư luân đặt ra hiện nay, ông Hưng cho biết:

Nghị định 127/2018/NĐ-CP về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục đã quy định việc phân cấp quản lý nhà nước trong giáo dục từ trung ương đến địa phương.

Tùy từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào từng cấp học hoặc trình độ đào tạo, căn cứ Quyết định cho phép thành lập, để xác định thẩm quyền kiểm tra, giám sát và trách nhiệm quản lý nhà nước của địa phương hoặc cơ quan quản lý cấp trên.

Cũng theo ông Hưng, để giải quyết hiện tượng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo gần đây đã đẩy mạnh, tăng cường đôn đốc, chỉ đạo, phối hợp với các địa phương rà soát, kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm (nếu có).

Từ kết quả rà soát, Bộ sẽ xem xét để hoàn thiện hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan.

Mới đây, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức kiểm tra các trường mang danh quốc tế trên địa bàn Thành phố.

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng mong nhận được sự phối hợp người dân trong việc cung cấp các thông tin về những hiện tượng vi phạm của các cơ sở giáo dục để kịp thời xác minh, chấn chỉnh và xử lý vi phạm (nếu có).

Phân cấp trách nhiệm quản lý giáo dục

Nghị định 127/2018/NĐ-CP Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về Giáo dục.

Điều 4 quy định: Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về các vấn đề như chiến lược, quy hoạch, chương trình giáo dục, các quy chế, tiêu chuẩn trong lĩnh vực giáo dục.

Điều 7: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại hình trường đối với các cơ sở giáo dục công lập, tư thục theo quy định, bao gồm:

Trường trung cấp sư phạm, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, trường bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục tỉnh, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và cấp huyện, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và các cơ sở giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo quy định.

Điều 9: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại hình đối với các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục theo quy định, bao gồm:

Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc bán trú, trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện.)

Trinh Phúc