Bộ Giáo dục “nhắc nhở” các trường trong liên kết đào tạo

16/11/2011 17:15 Xuân Trung
(GDVN) - Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, các trường không liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông ngoài cơ sở đào tạo để cấp bằng cao đẳng, đại học hệ chính qui.

Trước hiện tượng một số đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tổ chức liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông không đúng qui định đào tạo theo chương trình liên kết ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay diễn ra chưa nghiêm túc, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng nghiêm túc thực hiện chương trình liên kết đúng với qui định.

Sau khi có kết luận của thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trường ĐH Lao động - xã hội bộc lộ nhiều sai phạm trong chương trình đào tạo. Ảnh Xuân Trung

Theo đó, các trường chỉ liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh theo qui định tại Điều 46 Luật giáo dục 2005 và chỉ cấp bằng tốt nghiệp hình thức vừa làm vừa học.

Thứ  trưởng Bùi Văn Ga cũng cho biết, việc tổ chức đào tạo liên thông phải thực hiện theo qui định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học đã ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, lấy đó là cơ sở để thực hiện chương trình.

Về những sinh viên đang  trong quá trình  học tập theo chương trình liên kết trái qui định, Thứ trưởng Ga nói: “Đối với những trường hợp này sẽ chuyển sang các trường khác đủ điều kiện trên cùng địa bàn để đào tạo. Ngoài ra, từ năm 2012, Bộ Giáo dục sẽ trừ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 đối với các trường vi phạm qui định”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng kiểm tra, rà soát, thực hiện nghiêm túc các qui định hiện hành của pháp luật về liên kết đào tạo cao đẳng, đại học.

Xuân Trung