Cả nước có 27 tỉnh thiếu giáo viên nhưng không được giao chỉ tiêu tuyển mới

03/10/2018 07:48 Thùy Linh
(GDVN) - Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018 – 2019 có 27 tỉnh thiếu giáo viên, có nhu cầu tuyển dụng nhưng không được giao chỉ tiêu tuyển mới.

Trong số 27 tỉnh này, Hải Dương đang là địa phương có nhu cầu tuyển giáo viên nhiều nhất là gần 4.000 giáo viên. Theo lý giải của tỉnh, năm học 2018-2019, tỉnh tăng 24.184 học sinh. 

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số lượng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông được các địa phương giao thêm để tuyển mới cho năm học 2018-2019: 34.242 biên chế. 

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết so với nhu cầu sử dụng theo định mức quy định, số giáo viên còn thiếu sau khi đã được giao thêm biên chế để tuyển dụng là: 75.730 người. 

Cụ thể mầm non: 43.732 người; tiểu học: 18.953 người; Trung học cơ sở:10.143 người; Trung học phổ thông: 3.161 người.

Riêng cấp Trung học cơ sở, hiện nay có tình trạng thừa, thiếu cục bộ giữa các môn học ở một số cơ sở giáo dục, giữa các địa phương trong một tỉnh mà không điều tiết được và giữa các tỉnh/ thành phố nên đến thời điểm hiện tại (15/8/2018) mặc dù toàn quốc thiếu 10.143 giáo viên trung học cơ sở nhưng vẫn thừa 12.165 giáo viên trung học cơ sở. 

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018 – 2019 có 27 tỉnh thiếu giáo viên, có nhu cầu tuyển dụng nhưng không được giao chỉ tiêu tuyển mới.(Ảnh minh họa: VTV)

Cũng theo thống kê về số giáo viên còn thiếu so với biên chế được giao năm học 2017-2018 thì Hà Nội là địa phương thiếu nhiều nhất, lên tới 12.681 giáo viên. 

Nhưng năm học 2018-2019, Hà Nội chỉ được tuyển dụng 8.211 giáo viên. Trong đó giáo viên mầm non chiếm số lượng nhiều nhất, 2.893 người, tiếp đến là giáo viên tiểu học 2.613 người, giáo viên trung học cơ sở là 2.475 người và giáo viên phổ thông là 230 người.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định, do tình trạng thiếu giáo viên, một số nơi đã hợp đồng giáo viên ngoài chỉ tiêu biên chế được giao không đúng với quy định hiện hành như Krông Pắk (Đắk Lắk), Cà Mau, Hà Nội (Thanh Oai), Phú Yên, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Hải Dương, Thanh Hóa, Quảng Trị và một số địa phương khác.

Còn theo số liệu của Bộ Nội vụ, có 29 địa phương đề nghị bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2018 với tổng số là 40.447 biên chế. Trong đó, tỉnh Thanh Hóa đề nghị bổ sung số lượng lớn nhất với trên 7.500 biên chế.

Thùy Linh