Cận cảnh Trường Đại học dành riêng cho nữ giới lớn nhất thế giới

21/08/2012 10:30 Đoàn Hải (TH từ Đất Việt)
Viện Đại học Nữ giới Ewha hay còn gọi là ĐH Nữ giới Hoa Lê (Ewha Womans University) là trường đại học tư thục dành riêng cho nữ giới lớn nhất Hàn Quốc và cả thế giới. Trường được thành lập vào năm 1886, bởi nữ Giám mục truyền giáo Methodist Mỹ Mary F.Scranton. Tên gọi của trường, "Học viện Hoa Lê", được Hoàng đế Gojong của Goryeo ban cho vào năm 1887.
Một phần của ĐH Nữ giới Ewha được xây dựng theo phong cách truyền thống.
>> KÝ TÚC XÁ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ THẾ GIỚI
>> 10 NGÔI TRƯỜNG TẠO RA NHIỀU TỶ PHÚ NHẤT THẾ GIỚI
Chất lượng đào tạo ở đây thì “khỏi chê”. Đã có rất nhiều nữ Thủ tướng, bộ trưởng và các vị đại biểu tốt nghiệp từ ngôi trường danh giá này.
>> KÝ TÚC XÁ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ THẾ GIỚI
>> 10 NGÔI TRƯỜNG TẠO RA NHIỀU TỶ PHÚ NHẤT THẾ GIỚI
Ewha vào mùa thu lãng mạn như những câu chuyện tình.
>> KÝ TÚC XÁ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ THẾ GIỚI
>> 10 NGÔI TRƯỜNG TẠO RA NHIỀU TỶ PHÚ NHẤT THẾ GIỚI
Nét kiến trúc của trường là sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại.
>> KÝ TÚC XÁ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ THẾ GIỚI
>> 10 NGÔI TRƯỜNG TẠO RA NHIỀU TỶ PHÚ NHẤT THẾ GIỚI
Về đêm, trường sáng rực cả một vùng.
>> KÝ TÚC XÁ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ THẾ GIỚI
>> 10 NGÔI TRƯỜNG TẠO RA NHIỀU TỶ PHÚ NHẤT THẾ GIỚI
>> KÝ TÚC XÁ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ THẾ GIỚI
>> 10 NGÔI TRƯỜNG TẠO RA NHIỀU TỶ PHÚ NHẤT THẾ GIỚI
>> KÝ TÚC XÁ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ THẾ GIỚI
>> 10 NGÔI TRƯỜNG TẠO RA NHIỀU TỶ PHÚ NHẤT THẾ GIỚI
>> KÝ TÚC XÁ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ THẾ GIỚI
>> 10 NGÔI TRƯỜNG TẠO RA NHIỀU TỶ PHÚ NHẤT THẾ GIỚI
>> KÝ TÚC XÁ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ THẾ GIỚI
>> 10 NGÔI TRƯỜNG TẠO RA NHIỀU TỶ PHÚ NHẤT THẾ GIỚI
Toàn khu vực trường nhìn từ trên xuống.
>> KÝ TÚC XÁ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ THẾ GIỚI
>> 10 NGÔI TRƯỜNG TẠO RA NHIỀU TỶ PHÚ NHẤT THẾ GIỚI
Công viên được xây dựng trên nóc trường.
>> KÝ TÚC XÁ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ THẾ GIỚI
>> 10 NGÔI TRƯỜNG TẠO RA NHIỀU TỶ PHÚ NHẤT THẾ GIỚI
>> KÝ TÚC XÁ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ THẾ GIỚI
>> 10 NGÔI TRƯỜNG TẠO RA NHIỀU TỶ PHÚ NHẤT THẾ GIỚI
Phần hiện đại của trường như được xây dựng chìm dưới mặt đất.
>> KÝ TÚC XÁ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ THẾ GIỚI
>> 10 NGÔI TRƯỜNG TẠO RA NHIỀU TỶ PHÚ NHẤT THẾ GIỚI
Sảnh tiếp khách và trò chuyện của sinh viên.
>> KÝ TÚC XÁ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ THẾ GIỚI
>> 10 NGÔI TRƯỜNG TẠO RA NHIỀU TỶ PHÚ NHẤT THẾ GIỚI
Nhà bếp của ký túc xá.
>> KÝ TÚC XÁ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ THẾ GIỚI
>> 10 NGÔI TRƯỜNG TẠO RA NHIỀU TỶ PHÚ NHẤT THẾ GIỚI
Đoàn Hải (TH từ Đất Việt)