Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) 2013

09/02/2013 05:46 Trần Trang
(GDVN) - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)
Mã tuyển sinh: DTK
Cụm trường:Thái nguyên
Tên tiếng Anh: Thai nguyen University, College of Engineering
Năm thành lập: 1965
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: KM 9, đường 3/2 thành phố Thái Nguyên
Website: http://www.tnut.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: Chính qui: 2060
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Kỹ thuật Cơ khí

Kỹ thuật Cơ khí: Thiết kế và chế tạo cơ khí cơ khí; Cơ khí Chế tạo máy; Cơ khí Động lực; Cơ khí LK cán thép; 

D520103 A,A1
Kỹ thuật Điện, Điện tử

Kỹ thuật Điện, Điện tử: Kỹ thuật Điện; Hệ thống Điện; Thiết bị Điện

D520201 A,A1
Kỹ thuật Cơ - Điện tử: Cơ - điện tử
D520114 A,A1
Kĩ thuật công trình xây dựng
D580201 A,A1
Kĩ thuật Môi trường
D520320 A,B
Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp

Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp: Sư phạm Kỹ thuật Cơ khí; Sư phạm Kỹ thuật  Điện; Sư phạm Kỹ thuật  Tin

D140214 A,A1
Quản lí công nghiệp
D510601 A,A1,D1
Kỹ thuật vật liệu
D520309 A,A1
Kỹ thuật Điện tử, truyền thông

 Điện tử viễn thông; Kỹ thuật điện tử

D520207 A,A1
Kỹ thuật máy tính (Tin học công nghiệp)
D520214 A,A1
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá

 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá: Tự động hóa Xí nghiệp Công nghiệp; Kỹ thuật Điều khiển

D520216 A,A1
Kinh tế công nghiệp
D510604 A,A1,D1
Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông
D580205 A,A1

Trần Trang