Chủ tịch nước đánh trống khai trường, diễn thuyết tại Đại học Quốc gia TP.HCM

03/10/2016 16:02 Phương Linh
(GDVN) - " Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh phải là thành phố đại học hiện đại, nơi ươm mầm tài năng của đất nước trong giai đoạn phát triển, hội nhập”.

Đó là yêu cầu của Uỷ viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi đến dự lễ khai khóa năm 2016, của  Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh vào sáng ngày 3/10/2016.

Đây là chương trình truyền thông hàng năm của trường, nhằm khơi dậy trong sinh viên niềm tự hào, nâng cao tinh thần và trách nhiệm của sinh viên.

Lễ khai khóa năm nay của Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh có chủ đề “Cách mạng Khoa học công nghệ lần thứ 4 gắn với thời đại kỹ thuật số, thách thức các vấn đề không gian mạng, chiến tranh mạng và an ninh mạng”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang là vị diễn giả, khách mời của lễ khai khóa năm nay.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch nước sau khi phân tích, định nghĩa những đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ông Trần Đại Quang đã nêu bật vai trò của Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nuốc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai khóa 2016 ở ĐHQG TP.HCM (ảnh: ĐHQG TP.HCM)

Theo Chủ tịch nước, đó vừa là vinh dự lớn lao, song cũng là trách nhiệm nặng nề trong thời kì hiện đại hóa, công nghiệp hóa của đất nước.

“Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh cần khẳng định vai trò nòng cốt của mình, trong hệ thống giáo dục Đại học tiên tiến của Việt Nam, là đơn vị tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thời đại kỹ thuật số” – Chủ tịch nước nói tiếp.

Đây phải là nơi đi đầu trong công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ mới tiệm cận với các nước tiên tiến, một hình mẫu về tự chủ Đại học một cách đúng đắn, là nơi thu hút nhân tài, hội tụ của các trí tuệ xuất sắc trong giới khoa học, nghiên cứu và giảng dạy.

Ngoài ra, trường cũng phải chú trọng, khơi dậy khả năng sáng tạo của sinh viên, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, gắn bó với doanh nghiệp, quan tâm và xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại, lành mạnh.

Các giảng viên phải là một tấm gương sáng cho sinh viên noi theo, coi trọng dạy chữ và cả dạy người.

Cuối cùng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhấn mạnh, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh phải là thành phố Đại học hiện đại, nơi ươm mầm tài năng của đất nước trong giai đoạn phát triển, hội nhập như hiện nay.

Phương Linh