Chùm ảnh: Những trò lố của sinh viên Trung Quốc trong ký túc xá (P2)

23/08/2012 06:49 NH
(GDVN) - Ký túc xá là nơi tập trung nhiều sinh viên đến từ mọi miền, vì vậy mà sinh viên đã cùng sống, cùng có những "trò lố" khiến nhiều người cười lăn lộn.
>> NHỮNG NỮ SINH KHOE THÂN PHẢN CẢM TRONG ÁO DÀI
>> CÓ HAY KHÔNG VĂN HÓA CHỬI CỦA NGƯỜI MIỀN BẮC
>> TRẺ NÓI TỤC, CHỬI BẬY: CON HƯ TẠI... BỐ
>> NHỮNG NỮ SINH KHOE THÂN PHẢN CẢM TRONG ÁO DÀI
>> CÓ HAY KHÔNG VĂN HÓA CHỬI CỦA NGƯỜI MIỀN BẮC
>> TRẺ NÓI TỤC, CHỬI BẬY: CON HƯ TẠI... BỐ
>> NHỮNG NỮ SINH KHOE THÂN PHẢN CẢM TRONG ÁO DÀI
>> CÓ HAY KHÔNG VĂN HÓA CHỬI CỦA NGƯỜI MIỀN BẮC
>> TRẺ NÓI TỤC, CHỬI BẬY: CON HƯ TẠI... BỐ
Mặc nguyên cả quần áo, ngủ luôn trên sàn nhà.
>> NHỮNG NỮ SINH KHOE THÂN PHẢN CẢM TRONG ÁO DÀI
>> CÓ HAY KHÔNG VĂN HÓA CHỬI CỦA NGƯỜI MIỀN BẮC
>> TRẺ NÓI TỤC, CHỬI BẬY: CON HƯ TẠI... BỐ
>> NHỮNG NỮ SINH KHOE THÂN PHẢN CẢM TRONG ÁO DÀI
>> CÓ HAY KHÔNG VĂN HÓA CHỬI CỦA NGƯỜI MIỀN BẮC
>> TRẺ NÓI TỤC, CHỬI BẬY: CON HƯ TẠI... BỐ
>> NHỮNG NỮ SINH KHOE THÂN PHẢN CẢM TRONG ÁO DÀI
>> CÓ HAY KHÔNG VĂN HÓA CHỬI CỦA NGƯỜI MIỀN BẮC
>> TRẺ NÓI TỤC, CHỬI BẬY: CON HƯ TẠI... BỐ
>> NHỮNG NỮ SINH KHOE THÂN PHẢN CẢM TRONG ÁO DÀI
>> CÓ HAY KHÔNG VĂN HÓA CHỬI CỦA NGƯỜI MIỀN BẮC
>> TRẺ NÓI TỤC, CHỬI BẬY: CON HƯ TẠI... BỐ
>> NHỮNG NỮ SINH KHOE THÂN PHẢN CẢM TRONG ÁO DÀI
>> CÓ HAY KHÔNG VĂN HÓA CHỬI CỦA NGƯỜI MIỀN BẮC
>> TRẺ NÓI TỤC, CHỬI BẬY: CON HƯ TẠI... BỐ
Một chiêu làm "phao" thi của sinh viên Trung Quốc.
>> NHỮNG NỮ SINH KHOE THÂN PHẢN CẢM TRONG ÁO DÀI
>> CÓ HAY KHÔNG VĂN HÓA CHỬI CỦA NGƯỜI MIỀN BẮC
>> TRẺ NÓI TỤC, CHỬI BẬY: CON HƯ TẠI... BỐ
Mặc những chiếc áo rách nát như một người hành khất.
>> NHỮNG NỮ SINH KHOE THÂN PHẢN CẢM TRONG ÁO DÀI
>> CÓ HAY KHÔNG VĂN HÓA CHỬI CỦA NGƯỜI MIỀN BẮC
>> TRẺ NÓI TỤC, CHỬI BẬY: CON HƯ TẠI... BỐ
>> NHỮNG NỮ SINH KHOE THÂN PHẢN CẢM TRONG ÁO DÀI
>> CÓ HAY KHÔNG VĂN HÓA CHỬI CỦA NGƯỜI MIỀN BẮC
>> TRẺ NÓI TỤC, CHỬI BẬY: CON HƯ TẠI... BỐ
NH